9.00 - KLASY 0-III

10.00 - KLASY IV-VIII 

Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego w Cerkwi św. Jerzego w Białymstoku

1.09.2019 r. godz. 17.00

2.09.2019 r. godz. 8.00

Msza św. Parafii pw. św. Teresy do Dzieciątka Jezus w Kleosinie

2.09.2019 r. godz. 8.00

Dzieci z klasy „0” brały udział w cyklu zajęć psychoedukacyjnych ,,Spotkanie z Leonem” (9 spotkań x 45 min.)  prowadzonym przez pedagoga szkolnego Jolantę Wacewicz, których celem było:
- pogłębienie świadomości własnych uczuć, 
- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,
- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 
- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, 
- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi. 
 Motywem przewodnim treści warsztatów były kolejne wydarzenia z życia bliźniąt: Julki i Julka oraz ich przyjaciela – kameleona o imieniu Leon. Każdy scenariusz zaczynał się opowiadaniem – historyjką, w której występują wymienione postacie, a  kończył się wierszykiem, który zawierał wniosek wynikający z zajęć. Warsztaty były prowadzone metodami aktywnymi, przy których dzieci dobrze się bawiły, ale  również zdobywały wiedzę.

Obraz może zawierać: 6 osób, dzieckoW przeddzień zakończenia roku szkolnego dzieci z klasy „0” i I c odwiedził gość – pan Marcina Rębacz, który napisał książkę pt. „Braterstwo Puszczy”. Jest to powieść o niezwykłej przyjaźni, która nawiązuje się pomiędzy mieszkańcami puszczy: nornicą Rudą, niedźwiedziem Barym i małym liskiem Jędrkiem; opowieść, która budzi dreszczyk emocji, ale jest też pełna otuchy.

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, stoi i dzieckoTrzy dni przy szachownicy Piotr Jaszczuk  zakończył ze srebrnym medalem XIII Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej.