W roku szkolnym 2016/2017 wzorem lat ubiegłych nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”. Główne cele tego projektu to promocja zdrowego stylu życia, trwała zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie zainteresowania dzieci  i młodzieży aktywnością ruchową.

W RAMACH PROJEKTU ODBYŁY SIĘ W NASZEJ SZKOLE:

 • W trakcie Dnia  Sportu i Festynu rodzinnego  przygotowane zostało stoisko  z owocami wraz z degustacją produktów.
  Młodzież została zaangażowana do roznoszenia ulotek i folderów na temat zdrowego odżywiania się i stylu życia.
  Uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie Trzymaj Formę do którego mogli przygotować się na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu,
  Zorganizowano dzień z Jagiellonią w którym udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły,
 • Na lekcjach zostały zrealizowane tematy związane z projektem:
  • „Higiena i choroby układu pokarmowego”,
  • „Organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego",
  • „Prawidłowa postawa ciała”,
  • „Zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania się”,
  • „Uzależnienia od narkotyków, papierosów i alkoholu”,
  • „Problemy osób starszych i chorych”
 • Zorganizowano Dzień sportu dla klas szkoły podstawowej w którym uczniowie otrzymali nagrody w postaci owoców i wody. W klasach najmłodszych odbyły się pokazy wyciskania soków.
 • Zorganizowano turnieje sportowe zarówno dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum a także turnieje międzyszkolne:
  • Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej
  • Wiosenny Turniej Piłki Nożnej
  • Turniej Piłki Ręcznej
 • Odbywały się także małe turnieje wewnątrzklasowe.
 • W klasach III gimnazjum został przeprowadzony konkurs plastyczny „Piramida zdrowego żywienia”. Prace można było obejrzeć podczas festynu rodzinnego.
 • Realizowane były także:
  • Pogadanki dotyczące podstawowych zasad bezpiecznego i aktywnego wypoczynku nad wodą,
  • Testy sprawności na lekcjach wychowania fizycznego,
  • Obliczanie BMI ,
  • Pomiar tętna (na lekcjach wychowania fizycznego),
  • Pogadanki z najmłodszymi uczniami (klasy I-III sp.) na temat aktywnego spędzania czasu wolnego oraz sposobów zdrowego odżywiania się.

Angelika Kostro