stan na dzień 31. 12. 2014r.

 

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA

ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

 

Rocznik

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

1998

IIIA

22

15

68,18

5

22,73

2

 9,09

 

 

 

 

 

III B

20

15

75

4

20

1

5

 

 

 

 

 

III C

23

18

78,26

2

8,70

3

13,04

 

 

 

 

 

III D

19

12

63,16

7

36,84

0

-

 

 

 

 

 

III E

23

15

65,22

6

26,09

2

8,69

 

 

 

 

 

RAZEM

107

75

 

      24

 

8

 

-

-

 -

 

ABSOLWENCI   - 107 OSÓB

  • LO - 75 OSÓB – 70,09 %
  • TECH. - 24 OSÓB – 22,43%
  • ZSZ – 8 OSÓB – 7,47%

 

  • Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych .
  • W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 92,52 % absolwentów, w tym w technikach 22,43 %, w liceach 70,09 %.
  • W zasadniczych szkołach zawodowych kształci się 7,47 % absolwentów.
  • Analizując zestawienie w roczniku 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 obserwujemy dalszy wzrost liczby absolwentów, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki w liceach ogólnokształcących (z 58,8% w roczniku 2011/2012 do 65,21% w roczniku 2012/2013 do 70,09% w roczniku 2013/2014 – wzrost o 4,88%).
  • Ponownie zmalała liczba absolwentów kontynuujących naukę w technikach z 37,9% w roczniku 2011/2012, 29.56% w roczniku 2012/2013 do 22,43% w roczniku 2013/2014 (tj. o 7.13%).
  • W zasadniczej szkole zawodowej w roczniku 2011/2012 kontynuowało naukę 2.49% absolwentów, w roczniku 2012/2013 - 5,21 %,w roczniku 2013/2014 – 7.47%  nastąpił wzrost o 2,26%.

 

Na podstawie analizy losów absolwentów obserwujemy kolejny wzrost zainteresowania uczniów kontynuacją nauki w liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych.

 

                                                                                                            Źródło: informacje własne