stan na dzień 31.01.2014r. 

 

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA

ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

 

Rocznik

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

1997

IIIA

20

14

70

6

30

 

 

 

 

 

 

 

III B

20

12

60

7

35

1

5

 

 

 

 

 

III C

17

11

15,71

5

29,41

1

5,9

 

 

 

 

 

III D

18

14

77,7

3

16,7

1

5,6

 

 

 

 

 

III E

20

14

70

6

30

 

 

 

 

 

 

 

III F

20

10

50

7

35

15

 

 

 

 

 

RAZEM

115

75

65,21

34

29,56

6

5,21

-

-

 -

 

 ABSOLWENCI   - 115 OSÓB

  • LO - 75 OSÓB – 65,21
  • TECH. - 34 OSÓB – 29,56%
  • ZSZ – 6 OSÓB – 5,21%

 

  1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych .
  2. W szkołach z możliwością zdawania maturalnego uczy się 94,77% absolwentów, w tym w technikach 29,56%, w liceach 65,21%.
  3. W zasadniczych szkołach zawodowych kształci się 5,21% absolwentów.
  4. Analizując zestawienie w roczniku 2011/2012 i 2012/2013 obserwujemy wzrost liczby absolwentów, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki w liceach ogólnokształcących (z 58,8% w roczniku 2011/2012 do 65,21% w roczniku 2012/2013 tj. o 6,41%). W odniesieniu do rocznika 2010/2011 nadal jest tendencja spadkowa w odniesieniu do podejmowania kształcenia w liceach ogólnokształcących.
  5. Zmalała liczba absolwentów kontynuujących naukę w technikach z 37,9% w roczniku 2011/2012 do 29.56% w roczniku 2012/2013 (tj. o 8,34%).W odniesieniu do rocznika 2010/2011 nadal obserwujemy tendencje wzrostowa do podejmowania nauki w technikach.
  6. W zasadniczej szkole zawodowej w roczniku 2011/2012 kontynuowało naukę 2.49% absolwentów, a w roczniku 2012/2013 - 5,21 %, nastąpił wzrost o 2,72%.

W odniesieniu do rocznika 2010/2011 obserwujemy wzrost liczby absolwentów podejmujących  naukę w szkołach zasadniczych.

 

     Źródło: dane z Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, informacje własne