Dyrekcja Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II  z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej życzy aby każdego dnia towarzyszyła Państwu radość z przekazywania wiedzy młodym ludziom.  Życzymy aby wysiłek wkładany w pracę z dziećmi i młodzieżą przynosił owoce w postaci sukcesów podopiecznych oraz satysfakcję z dobrze wypełnianej roli. Pomyślność zawodowa i szczęście w życiu osobistym niech towarzyszą Państwu każdego dnia.
Serdecznie dziękujemy za współpracę i wsparcie.