Bezpieczna droga do szkoły- „Odblaskowe pierwszaki” - akcja propagująca bezpieczne poruszanie się po drogach w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie Bezpieczeństwo najmłodszych uczestników  ruchu drogowego jest tematem bardzo ważnym w naszej szkole. Dlatego zorganizowane zostało spotkanie uczniów klas pierwszych z młodszym aspirantem Adrianem Moszczyńskim. 

Podczas rozmowy przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Pierwszoklasiści zostali również zapoznani z różnymi niebezpieczeństwami, jakie czyhają na dzieci pozostające bez opieki rodziców. Aby utrwalić prawidłowe postawy i nawyki przydatne w poruszaniu się po drogach uczniowie mieli okazję wejść w rolę kierowcy, czy pieszego w zabawie edukacyjnej z użyciem autochodzika. Na zakończenie tego spotkania pan Adrian wręczył
wszystkim dzieciom odblaski. Dzień ten zapewne na długo pozostanie w pamięci uczniów. Wierzymy, że odtąd zawsze będą nosić elementy odblaskowe, aby stać się odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego.