Uczniowie klas I biorą udział w programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, a przygotowując  się do sprawdzianu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy klasy I d i I b uczestniczyły  w spotkaniu z ratownikiem medycznym. Absolwentka naszego gimnazjum oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opowiedziała jak rozpoznawać i reagować w sytuacjach różnych zagrożeń. Pierwszoklasiści wiedzą już, że natychmiastowa pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie.