We wszystkich klasach 3 Szkoły Podstawowej zrealizowany został program z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień pt. „Cukierki”. To przedsięwzięcie zostało oparte na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem – „Cukierki”.

   Głównymi celami tego programu jest przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych oraz rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do nauczycieli, którzy mogą udzielić dzieciom wsparcia w problemach mających miejsce w szkole.