Uczniowie klas VI wraz w opiekunami wybrali się na wycieczkę do Warszawy. W planie zwiedzania było Muzeum Polin w którym dzieci miały okazję zapoznać się ze zwyczajami, tradycjami, pochodzeniem polskich Żydów.

Z zainteresowaniem uczniowie przysłuchiwali się informacjom przekazywanym przez panią przewodnik, chętnie też zadawali pytania oraz wykorzystywali możliwości jakie posada to muzeum, aby przeszukiwać samodzielnie jego zasoby. Następnie dzieci udały się do Muzeum Bursztynu i tam miały okazję przekonać się jak doszło do powstania polskich bursztynów. Okazało się, że bursztyn może mieć różne kolory i wykorzystywany był i jest do różnych celów jak np. ozdoby, ale także w leczeniu. Uczniowie mieli możliwość samodzielnie wykonać biżuterię podczas warsztatów. Na koniec wycieczki uczniowie zwiedzili PGE Stadion Narodowy, gdzie oglądali: pomieszczenia strefy zawodników, centrum medialne stadionu.