W grudniu i styczniu mieliśmy okazję obejrzeć efekty projektu czytelniczego pod hasłem Czytanie wciąga. Kampania reklamowa szkolnej lektury. Uczniowie zastanawiali się, jak ciekawie zaprezentować w szkole jedną z lektur obowiązkowych, jakie działania podjąć, aby zachęcić uczniów do czytania lektur, jakie rodzaje reklam można wykorzystać w kampanii.

Celami projektu były przede wszystkim: zapoznanie ze specyfiką kampanii reklamowej i mechanizmem działania reklamy, poszerzenie wiedzy na temat werbalnych i pozawerbalnych środków perswazji i manipulacji stosowanych w reklamie; promocja czytelnictwa; kształcenie umiejętności publicznego prezentowania efektów działań zespołowych. Uczestnicy projektu – uczniowie klas II a, II c, III a, i III e gimnazjum - przygotowali plakaty promujące książki, wystawy, prezentacje multimedialne, gry planszowe, akcje happeningowe, rozdawali fragmenty lektur, cytaty, a nawet słodkości związane z lekturą, odbyło się też wspólne czytanie, a klasa IV a szkoły podstawowej pod opieką p. K. Gąsowskiej – Szatałowicz przygotowała wystawę lapbooków do książki „Mikołajek”.

Beata Mielech