REGULAMIN 

 

Organizatorzy: Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie, zespół do spraw patrona szkoły

Cele konkursu:

 • propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia;
 • prezentowanie postaci  Jana Pawła II jako autorytetu moralnego współczesnego świata
 • rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych i literackich;
 • aktywizacja społeczności szkolnej

 

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:  28.09.2018r.

Kategorie i tematyka prac konkursowych:

 

KONKURS PLASTYCZNY

Kategorie: klasy 0 – III, IV – VI szkoły podstawowej oraz klasy VII, VII i III gimnazjalne

Temat: Jan Paweł II Naszym Patronem.

Praca plastyczna, format  A 3, technika dowolna.

Podpisane prace  (imię i nazwisko ucznia, klasa) należy dostarczyć wychowawcom  do 28 września 2018r. 

KONKURS LITERACKI

Kategoria: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej oraz VII,VIII i III Gimnazjum

Tematy do wyboru: Jan Paweł II Naszym Patronem.

 1. Napisz wiersz, w którym odwołasz się biografii Jana Pawła II, jego nauki i przesłania.
 2. Napisz rozprawkę: Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem, ale czynem i prawdą. Czy w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy swoim życiem i działalnością realizują słowa Jana Pawła II?
 3. Jan Paweł II – poeta. Który wiersz Karola Wojtyły wywarł na tobie największe wrażenie? Analiza i interpretacja wybranego wiersza.

 

Dane techniczne prac: rozmiar czcionki 14, Times New Roman.

Wydrukowane i podpisane prace  (imię i nazwisko ucznia, klasa) należy dostarczyć wychowawcom  do 28 września 2018r. 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całych prac do publicznej prezentacji podczas uroczystości 20-lecia nadania Szkole Imienia, publikacji na stronie internetowej szkoły oraz w formie drukowanej.

Rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych kategoriach dokona komisja powołana przez organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zskleosin.pl oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 

KRYTERIA OCENY PRAC PLASTYCZNYCH:

 • myśl przewodnia pracy,
 • technika wykonanej pracy,
 • kompozycja – przejrzyste i czytelne prezentowanie treści,
 • oryginalność,

 

KRYTERIA OCENY PRAC LITERACKICH

 • zgodność z tematem,
 • kompozycja pracy,
 • poprawność językowa
 • poprawność ortograficzna,
 • oryginalność i pomysłowość.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

 

                              Życzymy powodzenia w realizacji pomysłów!!!