Dzieci z klasy „0” brały udział w cyklu zajęć psychoedukacyjnych ,,Spotkanie z Leonem” (9 spotkań x 45 min.)  prowadzonym przez pedagoga szkolnego Jolantę Wacewicz, których celem było:
- pogłębienie świadomości własnych uczuć, 
- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,
- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 
- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, 
- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi. 
 Motywem przewodnim treści warsztatów były kolejne wydarzenia z życia bliźniąt: Julki i Julka oraz ich przyjaciela – kameleona o imieniu Leon. Każdy scenariusz zaczynał się opowiadaniem – historyjką, w której występują wymienione postacie, a  kończył się wierszykiem, który zawierał wniosek wynikający z zajęć. Warsztaty były prowadzone metodami aktywnymi, przy których dzieci dobrze się bawiły, ale  również zdobywały wiedzę.