Cele konkursu:

 • wyłonienie najbardziej kreatywnych prac, które przedstawią zastosowania liczby Pi,
 • zachęcanie do prezentowania niekonwencjonalnych pomysłów i działań poza szkołą, 
 • inspirowanie młodzieży do kreatywnych działań,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 • wdrażanie do twórczego i krytycznego myślenia (selekcja materiałów),
 • rozwijanie umiejętności artystycznych młodzieży,
 • stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie,
 • doskonalenie umiejętności informatycznych,
 • promocja Szkoły.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie Spotkanie z Pi” mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie prezentacji lub komiksu na temat liczby Pi w programie PowerPoint, Impress, Pixton, Ladaco lub Canva, .
 3. Praca może być wykonana indywidualnie lub w grupach do 2 osób.
 4. Każda praca powinna być zapisana na płycie (CD lub DVD) w formacie (.pps lub .sxi) na pierwszym slajdzie podajemy dane: imię i nazwisko autora(ów), klasa.
 5. Prezentacja powinna zawierać od 10 do 30 slajdów. Czas przeglądu prezentacji powinien mieścić się w 5 minutach.
 6. Komiks powinna zawierać od 10 do 30 obrazków.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie (przeniesienie) praw autorskich dotyczących stworzonej prezentacji na organizatorów konkursu.
 8. Prace należy składać do nauczycieli matematyki
 9. Prace będą oceniane pod względem: treści merytorycznych, zgodności z tematyką, oryginalności potraktowania tematu, walorów estetycznych.

 

Termin składania prac:  do 22 marca 2019 r.