Po podjęciu decyzji o wyborze imienia Ojca Świętego Jana Pawła II na patrona szkoły powstał Zespół ds. Patrona.

Czuwa on nad realizacją Programu Wychowawczego Szkoły. Zespół podejmuje działania w zakresie promocji osoby, nauki i przesłania Papieża, nawiązał stały kontakt ze szkołami im. Jana Pawła II, bierze aktywny udział w organizowaniu Święta szkoły i innych uroczystości.

Członkowie Zespołu organizują konkursy poetyckie, plastyczne, wieczornice, zbierają albumy, książki o Ojcu Św., wyświetlają filmy promujące osobę Patrona szkoły.

Zespół ds. Patrona chętnie podejmuje akcje charytatywne. Dwukrotnie zwrócono się do nas z prośbą o pomoc finansową choremu chłopcu ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łomży oraz uczniowi z Zarzecza. Zespół odpowiedział na obydwie prośby i zebrał fundusze dzięki podjętej zbiórce. Dar przesłano potrzebującym.