Na uroczystość przybyli wcześniej zaproszeni goście. Pośród nich znalazły się władze gminy i kuratorium, duchowieństwo z księdzem biskupem Edwardem Ozorowskim, nauczyciele, dyrektorzy sąsiednich szkół, zaprzyjaźnione instytucje i sponsorzy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą odprawił bp Edward Ozorowski na zewnątrz budynku szkoły. W tym celu przygotowano przed szkołą ołtarz i dekoracje. Z okien powiewały biało - czerwone i biało – żółte flagi. Ołtarz otaczały dzieci wraz z rodzicami, nauczyciele oraz goście. Z okazji święta wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły ubrani byli w jednakowe koszulki z okolicznościowym, pamiątkowym nadrukiem.

Celebrans przypomniał zebranym wielkie zasługi papieża rodaka. Dzieci czynnie uczestniczyły we Mszy św. Przygotowały liturgię słowa Bożego, procesję z darami i podziękowania. Nabożeństwo uświetniła swoim śpiewem schola dziecięca prowadzona przez katechetów. W czasie trwania tej Mszy św. wójt gminy odczytał uchwałę rady gminy w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kleosinie imienia Jana Pawła II. Głos zabrał także ks. biskup E. Ozorowski gratulując tak wspaniałego imienia. Pani dyrektor Helena Popławska przedstawiła krótką historię placówki. Następnie rodzice poprosili o poświęcenie sztandaru szkoły. Ks. biskup dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru.

Po zakończonej Mszy św. kapłani udali się do szkoły, gdzie na głównym korytarzu została umieszczona tablica pamiątkowa. Honorową wartę trzymali harcerze. Nastąpiło przecięcie wstęgi, odsłonięcie i poświęcenie tablicy, którą wykonano z brązu. Umieszczono na niej popiersie papieża oraz pamiątkowy napis. Sponsorem tablicy był Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, którą przygotowali uczniowie szkoły pod kierunkiem p. Ewy Toczyńskiej oraz p. Stanisława Cydzika. Akademia odbyła się w świetlicy szkolnej. Najpierw odśpiewano hymn państwowy. Potem głos zabrali: p. dyrektor, wójt gminy, przedstawiciele kuratorium i tutejszy ksiądz proboszcz. Następnie wysłuchano montaż słowno – muzyczny, który nosił tytuł: „Wezwany z dalekiego kraju”. Opowiadał on o życiu Karola Wojtyły i jego drodze na Namiestnika Rzymu. Piękne teksty i wiersze przeplatały się z ulubionymi przez Ojca św. pieśniami. Wszyscy zebrani byli bardzo wzruszeni.

Nasza szkoła nosi od dziś imię wielkiego papieża – Polaka – Jana Pawła II, który ujawnia wielką moc ducha, pobudza do przemiany i odnowy. Na trasie papieskich pielgrzymek po świecie widać zawsze nieprzeliczone tłumy, które towarzyszą mu nie tyle z ciekawości, co z przekonania, że jest najszczerszym i najpewniejszym obrońcą praw ludzkich.

Dziękujemy Ci Ojcze święty za to, że jesteś z nami. Ty często prosisz nas, byśmy byli z tobą. Chcemy Ci pomagać nie tylko przez modlitwę, choć jest ona bardzo ważna, ale także przez odważnie wyznawanie wiary w naszych rodzinach i środowiskach. Do tego szczególniej zobowiązuje nas przyjęcie Ciebie za Patrona naszej szkoły.

Pragniemy stawać się lepszymi i wymagać od siebie, choćby inni od nas nie wymagali.

Papież jest nie tylko Patronem naszej szkoły, ale pierwszym nauczycielem wiary i moralności. Na bazie nauczania Ojca Świętego stworzono Program Wychowawczy Szkoły. Wartości obowiązujące w naszej placówce ujęliśmy w ponadczasowe i uniwersalne pojęcia: wiary, nadziei i miłości.

W związku z tym szkoła realizuje następujące cele:

  • stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i miłości powierzonym dzieciom stając się dla nich autorytetem, wzorem i przyjacielem,
  • wspieranie rodziny w procesie wychowawczym,
  • wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

Misją szkoły jest "ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, ... ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez wszystko co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem ... nie tylko z drugimi, ale i dla drugich" (Jan Paweł II).