W przeddzień 82 urodzin Karola Wojtyły w Zespole Szkół im. Jana Pawła II otwarto Izbę Patrona. Ten dzień był szczególnie uroczysty. Nauczyciele oraz uczniowie zadbali o porządek i odświętny wystrój szkoły. Na uroczystość przybyło wielu gości: wójt gminy Jan Gradkowski, członek Zarządu Powiatu Białostockiego Jadwiga Kuteszko, wizytator Kuratorium Oświaty Wiesława Ćwiklińska, dziekan, proboszcz parafii Św. Stanisława B.M. ks. Antoni Łuszcz i dyrektorzy sąsiednich szkół.

Członkowie Zespołu ds. Patrona aktywnie włączyli się w przygotowanie uroczystości. P. Ewa Toczyńska oraz p. Stanisław Cydzik przygotowali wraz z uczniami uroczystą akademię, na którą złożyły się wiersze Karola Wojtyły oraz ukochane przez niego pieśni. Katecheci zadbali o przygotowanie ołtarza w sali gimnastycznej i części liturgicznej Mszy św.

Zespół ds. Patrona był organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Czy znasz swojego patrona?”. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom osoby i dzieła Ojca świętego oraz integracja środowiska dziecięcego z Rodziny Szkół Jana Pawła II. W konkursie wzięły udział szkoły z powiatu białostockiego i okolic Białegostoku, Łap, Glinnika, Wojszek. Honorowy patronat nad konkursem objął wójt gminy Juchnowiec Kościelny – pan Jan Gradkowski. Sponsorami nagród było także Starostwo Powiatowe i Rada Rodziców. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac. Nagrodzono 35 prac wykonanych techniką rysunku na szkle, plakaty, płaskorzeźby i inne.

W dniu otwarcia Izby Patrona zaproszono wszystkich laureatów i wręczono nagrody. Prace konkursowe pozostały w Izbie Patrona jako dekoracja.

Izbę Patrona urządzono dzięki władzom gminy Juchnowiec Kościelny. W sali wyróżnia się ścianę sztandarową, ścianę papieską z wyeksponowanym popiersiem Papieża oraz ścianę uczniowską., gdzie zamieszczone są prace uczniów.

W Izbie Patrona znajduje się kilka gablot, w których umieszczone są pamiątki związane z Patronem: pamiątki z pielgrzymek, z wizyty papieża w Białymstoku, medale, monety, okolicznościowe znaczki, zdjęcia, albumy.

W przeddzień 82 urodzin Karola Wojtyły w Zespole Szkół im. Jana Pawła II otwarto Izbę Patrona. Ten dzień był szczególnie uroczysty. Nauczyciele oraz uczniowie zadbali o porządek i odświętny wystrój szkoły. Na uroczystość przybyło wielu gości: wójt gminy Jan Gradkowski, członek Zarządu Powiatu Białostockiego Jadwiga Kuteszko, wizytator Kuratorium Oświaty Wiesława Ćwiklińska, dziekan, proboszcz parafii Św. Stanisława B.M. ks. Antoni Łuszcz i dyrektorzy sąsiednich szkół.

Członkowie Zespołu ds. Patrona aktywnie włączyli się w przygotowanie uroczystości. P. Ewa Toczyńska oraz p. Stanisław Cydzik przygotowali wraz z uczniami uroczystą akademię, na którą złożyły się wiersze Karola Wojtyły oraz ukochane przez niego pieśni. Katecheci zadbali o przygotowanie ołtarza w sali gimnastycznej i części liturgicznej Mszy św.

Zespół ds. Patrona był organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Czy znasz swojego patrona?”. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom osoby i dzieła Ojca świętego oraz integracja środowiska dziecięcego z Rodziny Szkół Jana Pawła II. W konkursie wzięły udział szkoły z powiatu białostockiego i okolic Białegostoku, Łap, Glinnika, Wojszek. Honorowy patronat nad konkursem objął wójt gminy Juchnowiec Kościelny – pan Jan Gradkowski. Sponsorami nagród było także Starostwo Powiatowe i Rada Rodziców. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac. Nagrodzono 35 prac wykonanych techniką rysunku na szkle, plakaty, płaskorzeźby i inne.

W dniu otwarcia Izby Patrona zaproszono wszystkich laureatów i wręczono nagrody. Prace konkursowe pozostały w Izbie Patrona jako dekoracja.

Izbę Patrona urządzono dzięki władzom gminy Juchnowiec Kościelny. W sali wyróżnia się ścianę sztandarową, ścianę papieską z wyeksponowanym popiersiem Papieża oraz ścianę uczniowską., gdzie zamieszczone są prace uczniów.

W Izbie Patrona znajduje się kilka gablot, w których umieszczone są pamiątki związane z Patronem: pamiątki z pielgrzymek, z wizyty papieża w Białymstoku, medale, monety, okolicznościowe znaczki, zdjęcia, albumy.