ABSOLWENCI  Z  ROKU SZKOLNEGO  2015/2016

/stan na dzień 31.12.2016r./

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

2000

IIIA

24

12

   50,00

12

50,00

 -

-

 -

 -

 

III B

24

15

   62,50

9

37,50

-

-

 -

 -

 -

 

III C

21

16

    76,19

5

23,81

-

-

 -

 -

 -

 

III D

21

14

    66,67

7

33,33

-

-

-

-

 -

 

RAZEM

90

           57

      63,33

33

36,67

-

-

-

-

 -

 -

ABSOLWENCI - 90 OSÓB

 • LO - 57 OSÓB - 63,33%
 • TECH. - 33 OSÓB - 36,67%

Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 100% absolwentów, w liceach 63,33% i w technikach 36,67%.

Analizując zestawienie w roczniku 2013/2014 i 2014/2015 obserwujemy wzrost liczby absolwentów, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki w technikach (z 33.33% w roczniku 2014/2015 do 36,67% w roczniku 2015/2016 tj. o 3,34%). W odniesieniu do rocznika 2013/2014 (70.09%), 2014/2015 (65,74%) wyraźnie widzimy tendencję spadkową w podejmowania decyzji kształcenia w liceach ogólnokształcących.

Źródło: informacje własne

Opracowanie: Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy, Michalina Gaińska – sekretarz szkoły

ABSOLWENCI  Z  ROKU SZKOLNEGO  2014/2015

stan na dzień 31. 12. 2015r.

 

 

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA

ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIAZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

Rocznik

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

1999

IIIA

20

12

60

8

40

-

-

-

-

-

-

 

III B

22

17

77,27

4

18,18

-

-

-

-

1(za granicą)

4,55

 

III C

19

12

63,16

7

36,84

-

-

-

-

-

-

 

III D

23

14

60,87

9

39,13

-

-

-

-

-

-

 

III E

24

16

66,67

8

33,33

-

-

-

-

-

-

 

RAZEM

108

71

65,74%

36

33,33%

-

-

-

-

1

0,93%

 

ABSOLWENCI   - 108 OSÓB

 • LO - OSÓB -  71
 • TECH. - OSÓB -  36
 • Brak danych - uczeń przebywa za granicą – 1

     

 1. Według uzyskanych danych 99,07%  absolwentów gimnazjum kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (1 uczeń przebywa za granicą).
 2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 99,07% absolwentów, w tym
  w technikach 33,33%, w liceach 65,74%.
 3. Analizując zestawienie w roczniku  2011/2012,  2012/2013,  2013/2014  można stwierdzić iż po wzroście zainteresowania nauką w liceum ogólnokształcącym nastąpił spadek o 4,35% liczby absolwentów, którzy podjęli taką decyzję  (58,8% w roczniku 2011/2012 , 65,21% w roczniku 2012/2013 , 70,09% w roczniku 2013/2014).
 4. O 10,9%  wzrosła liczba absolwentów kontynuujących naukę w technikach - z 22,43% w roczniku 2013/2014  do 33,33% w roczniku 2014/2015 .

 

Źródło: informacje własne. 

 

 

 ABSOLWENCI  Z  ROKU SZKOLNEGO  2013/2014

stan na dzień 31. 12. 2014r.

 

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA

ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

 

Rocznik

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

1998

IIIA

22

15

68,18

5

22,73

2

 9,09

 

 

 

 

 

III B

20

15

75

4

20

1

5

 

 

 

 

 

III C

23

18

78,26

2

8,70

3

13,04

 

 

 

 

 

III D

19

12

63,16

7

36,84

0

-

 

 

 

 

 

III E

23

15

65,22

6

26,09

2

8,69

 

 

 

 

 

RAZEM

107

75

 

      24

 

8

 

-

-

 -

 

ABSOLWENCI   - 107 OSÓB

 • LO - 75 OSÓB – 70,09 %
 • TECH. - 24 OSÓB – 22,43%
 • ZSZ – 8 OSÓB – 7,47%

 

 • Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych .
 • W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 92,52 % absolwentów, w tym w technikach 22,43 %, w liceach 70,09 %.
 • W zasadniczych szkołach zawodowych kształci się 7,47 % absolwentów.
 • Analizując zestawienie w roczniku 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 obserwujemy dalszy wzrost liczby absolwentów, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki w liceach ogólnokształcących (z 58,8% w roczniku 2011/2012 do 65,21% w roczniku 2012/2013 do 70,09% w roczniku 2013/2014 – wzrost o 4,88%).
 • Ponownie zmalała liczba absolwentów kontynuujących naukę w technikach z 37,9% w roczniku 2011/2012, 29.56% w roczniku 2012/2013 do 22,43% w roczniku 2013/2014 (tj. o 7.13%).
 • W zasadniczej szkole zawodowej w roczniku 2011/2012 kontynuowało naukę 2.49% absolwentów, w roczniku 2012/2013 - 5,21 %,w roczniku 2013/2014 – 7.47%  nastąpił wzrost o 2,26%.

 

Na podstawie analizy losów absolwentów obserwujemy kolejny wzrost zainteresowania uczniów kontynuacją nauki w liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych.

 

                                                                                                            Źródło: informacje własne

  

 ABSOLWENCI  Z  ROKU SZKOLNEGO  2012/2013

 stan na dzień 31.01.2014r. 

 

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA

ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

 

Rocznik

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

1997

IIIA

20

14

70

6

30

 

 

 

 

 

 

 

III B

20

12

60

7

35

1

5

 

 

 

 

 

III C

17

11

15,71

5

29,41

1

5,9

 

 

 

 

 

III D

18

14

77,7

3

16,7

1

5,6

 

 

 

 

 

III E

20

14

70

6

30

 

 

 

 

 

 

 

III F

20

10

50

7

35

15

 

 

 

 

 

RAZEM

115

75

65,21

34

29,56

6

5,21

-

-

 -

 

 ABSOLWENCI   - 115 OSÓB

 • LO - 75 OSÓB – 65,21
 • TECH. - 34 OSÓB – 29,56%
 • ZSZ – 6 OSÓB – 5,21%

 

 1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych .
 2. W szkołach z możliwością zdawania maturalnego uczy się 94,77% absolwentów, w tym w technikach 29,56%, w liceach 65,21%.
 3. W zasadniczych szkołach zawodowych kształci się 5,21% absolwentów.
 4. Analizując zestawienie w roczniku 2011/2012 i 2012/2013 obserwujemy wzrost liczby absolwentów, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki w liceach ogólnokształcących (z 58,8% w roczniku 2011/2012 do 65,21% w roczniku 2012/2013 tj. o 6,41%). W odniesieniu do rocznika 2010/2011 nadal jest tendencja spadkowa w odniesieniu do podejmowania kształcenia w liceach ogólnokształcących.
 5. Zmalała liczba absolwentów kontynuujących naukę w technikach z 37,9% w roczniku 2011/2012 do 29.56% w roczniku 2012/2013 (tj. o 8,34%).W odniesieniu do rocznika 2010/2011 nadal obserwujemy tendencje wzrostowa do podejmowania nauki w technikach.
 6. W zasadniczej szkole zawodowej w roczniku 2011/2012 kontynuowało naukę 2.49% absolwentów, a w roczniku 2012/2013 - 5,21 %, nastąpił wzrost o 2,72%.

W odniesieniu do rocznika 2010/2011 obserwujemy wzrost liczby absolwentów podejmujących  naukę w szkołach zasadniczych.

 

     Źródło: dane z Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, informacje własne

 

ABSOLWENCI  Z  ROKU SZKOLNEGO  2011/2012

stan na dzień 31.01.2013r.

 

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA

ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

Rocznik

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

1996

IIIA

21

16

76,2

5

23,8

 

 

 

 

 

 

 

III B

19

9

47,4

9

47,4

1

5,3

 

 

 

 

 

III C

22

13

59,1

8

36,4

1

4,5

 

 

 

 

 

III D

21

12

57,1

7

33,3

1

4,7

1

0,8

 

 

 

III E

19

9

47,4

10

52,63

 

 

 

 

 

 

 

III F

22

14

63,6

8

36,4

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

124

73

58,8

47

37,9

3

2,41

1

0,8

 

 

ABSOLWENCI   - 124 OSÓB

 • LO - 73 OSÓB - 58,8
 • TECH. - 47 OSÓB - 37,9%
 • ZSZ – 3 OSÓB - 2,4%
 • 18 lat – 1 OSOBA - 0,8 %

 

 1. Według uzyskanych danych 99,2% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (1 uczeń ukończył 18 lat).
 2. W szkołach z możliwością zdawania maturalnego uczy się 96,7% absolwentów, w tym w technikach 37,9%, w liceach 58,8%.
 3. W zasadniczych szkołach zawodowych kształci się 2,41% absolwentów.
 4. A analizując zestawienie w roczniku 2010/2011 i 2011/2012 obserwujemy spadek liczby absolwentów, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki w liceach ogólnokształcących (z 69,7% w roczniku 2010/2011 do 58,8% w roczniku 2011/2012 tj. o 10,9%).
 5. Wzrosła liczba absolwentów kontynuujących naukę w technikach z 24,6% w roczniku 2010/2011do 37,9% w roczniku 2011/2012 (tj. o 13.3%).
 6. W zasadniczej szkole zawodowej w roczniku 2010/2011 kontynuowało naukę 4,9% absolwentów, a w roczniku 2011/2012 2,41 %, nastąpił spadek o 2,49%.

 

 

 ABSOLWENCI  Z  ROKU SZKOLNEGO  2010/2011 

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA

ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

Rocznik

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

1995

IIIA

20

10

50

7

35

3

15

 

 

 

 

 

III B

21

17

80.9

3

14,3

1

4,8

 

 

 

 

 

III C

21

13

61,9

6

28,6

1

4,8

 

 

1

4,8

 

III D

18

13

72,2

5

27,7

 

 

 

 

 

 

 

III E

23

20

86,95

2

8,7

1

4,3

 

 

 

 

 

III F

19

12

63,15

7

31,5

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

122

85

69,7

30

24,6

6

4,9

 

 

1

0,8

ABSOLWENCI   - 122 OSÓB

 • LO - 85 OSÓB - 69,7 %
 • TECH. - 30 OSOB - 24,6%
 • ZSZ - 6 OSÓB - 4,9 %
 • Brak danych - 1 OSOBA - 0,81 %