/stan na dzień 31.12.2016r./

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

2000

IIIA

24

12

   50,00

12

50,00

 -

-

 -

 -

 

III B

24

15

   62,50

9

37,50

-

-

 -

 -

 -

 

III C

21

16

    76,19

5

23,81

-

-

 -

 -

 -

 

III D

21

14

    66,67

7

33,33

-

-

-

-

 -

 

RAZEM

90

           57

      63,33

33

36,67

-

-

-

-

 -

 -

ABSOLWENCI - 90 OSÓB

  • LO - 57 OSÓB - 63,33%
  • TECH. - 33 OSÓB - 36,67%

Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 100% absolwentów, w liceach 63,33% i w technikach 36,67%.

Analizując zestawienie w roczniku 2013/2014 i 2014/2015 obserwujemy wzrost liczby absolwentów, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki w technikach (z 33.33% w roczniku 2014/2015 do 36,67% w roczniku 2015/2016 tj. o 3,34%). W odniesieniu do rocznika 2013/2014 (70.09%), 2014/2015 (65,74%) wyraźnie widzimy tendencję spadkową w podejmowania decyzji kształcenia w liceach ogólnokształcących.

Źródło: informacje własne

Opracowanie: Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy, Michalina Gaińska – sekretarz szkoły