stan na dzień 31. 12. 2015r.

 

 

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA

ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIAZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

Rocznik

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

1999

IIIA

20

12

60

8

40

-

-

-

-

-

-

 

III B

22

17

77,27

4

18,18

-

-

-

-

1(za granicą)

4,55

 

III C

19

12

63,16

7

36,84

-

-

-

-

-

-

 

III D

23

14

60,87

9

39,13

-

-

-

-

-

-

 

III E

24

16

66,67

8

33,33

-

-

-

-

-

-

 

RAZEM

108

71

65,74%

36

33,33%

-

-

-

-

1

0,93%

 

ABSOLWENCI   - 108 OSÓB

  • LO - OSÓB -  71
  • TECH. - OSÓB -  36
  • Brak danych - uczeń przebywa za granicą – 1

     

  1. Według uzyskanych danych 99,07%  absolwentów gimnazjum kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (1 uczeń przebywa za granicą).
  2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 99,07% absolwentów, w tym 
    w technikach 33,33%, w liceach 65,74%.
  3. Analizując zestawienie w roczniku  2011/2012,  2012/2013,  2013/2014  można stwierdzić iż po wzroście zainteresowania nauką w liceum ogólnokształcącym nastąpił spadek o 4,35% liczby absolwentów, którzy podjęli taką decyzję  (58,8% w roczniku 2011/2012 , 65,21% w roczniku 2012/2013 , 70,09% w roczniku 2013/2014).
  4. O 10,9%  wzrosła liczba absolwentów kontynuujących naukę w technikach - z 22,43% w roczniku 2013/2014  do 33,33% w roczniku 2014/2015 .

 

Źródło: informacje własne.