stan na dzień 31.01.2013r.

 

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA

ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

Rocznik

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

1996

IIIA

21

16

76,2

5

23,8

 

 

 

 

 

 

 

III B

19

9

47,4

9

47,4

1

5,3

 

 

 

 

 

III C

22

13

59,1

8

36,4

1

4,5

 

 

 

 

 

III D

21

12

57,1

7

33,3

1

4,7

1

0,8

 

 

 

III E

19

9

47,4

10

52,63

 

 

 

 

 

 

 

III F

22

14

63,6

8

36,4

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

124

73

58,8

47

37,9

3

2,41

1

0,8

 

 

ABSOLWENCI   - 124 OSÓB

  • LO - 73 OSÓB - 58,8
  • TECH. - 47 OSÓB - 37,9%
  • ZSZ – 3 OSÓB - 2,4%
  • 18 lat – 1 OSOBA - 0,8 %

 

  1. Według uzyskanych danych 99,2% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (1 uczeń ukończył 18 lat).
  2. W szkołach z możliwością zdawania maturalnego uczy się 96,7% absolwentów, w tym w technikach 37,9%, w liceach 58,8%.
  3. W zasadniczych szkołach zawodowych kształci się 2,41% absolwentów.
  4. A analizując zestawienie w roczniku 2010/2011 i 2011/2012 obserwujemy spadek liczby absolwentów, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki w liceach ogólnokształcących (z 69,7% w roczniku 2010/2011 do 58,8% w roczniku 2011/2012 tj. o 10,9%).
  5. Wzrosła liczba absolwentów kontynuujących naukę w technikach z 24,6% w roczniku 2010/2011do 37,9% w roczniku 2011/2012 (tj. o 13.3%).
  6. W zasadniczej szkole zawodowej w roczniku 2010/2011 kontynuowało naukę 4,9% absolwentów, a w roczniku 2011/2012 2,41 %, nastąpił spadek o 2,49%.