/stan na dzień 31.12.2017r./

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM  
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

BRAK DANYCH

 

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

 

2001

 

 

  

IIIA

24

22

 91,67

2

8,33

 -

 - 

-

 -

 -

 

III B

21

17

 80,95

4

19,05

-

-

 - 

    -

 -

 -

 

III C

18

11

 61,11

7

38,89

-

-

 -

 -

  - 

 -

III D

19

13

 68,42

6

31,58

-

-

-

-

 - 

 -

III E

19

16

 84,21

3

15,79

-

-

-

-

-

-

RAZEM

101

           79

    78,22

22

21,78

       -

-

-

-

 -

 -

                             

ABSOLWENCI   - 101  OSÓB

  • LO – 79  OSÓB –  78,22 %
  • TECH. – 22  OSÓB – 21,78 %
  1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych .
  2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 100% absolwentów, w  liceach 78,22 - 63,33%  i w technikach 21,78 -  36,67%.
  3. Analizując zestawienie w rocznikach 2014/2015, 2015/2016  obserwujemy znaczny spadek liczby absolwentów, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki w technikach. Rocznik 2015/2016 to 36,67% absolwentów, obecnie 21,78% czyli zmiana  o 14,82%. W odniesieniu do rocznika 2013/2014 (70.09%), 2014/2015 (65,74%), 2015/2016 (63,33%) wyraźnie widzimy tendencję wzrostową 78,22% - czyli o 14,89%  w podejmowania decyzji  kształcenia w liceach ogólnokształcących.

Źródło: informacje własne

Opracowanie:

Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy,

Michalina Gaińska  – sekretarz szkoły