Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzony jest na całym świecie już od 17 lat. Święto odbywa się w październiku, a biblioteki szkolne w tym czasie organizują wiele wydarzeń i świętują wraz z czytelnikami.

Biblioteka w naszej szkole zaplanowała z tej okazji konkursy z nagrodami i akcje związane z czytelnictwem. Najmłodsi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Bohaterowie polskich legend”, a starsi spotkali się z polską legendą na konkursie opowiadania legend. Dużym zainteresowaniem cieszyły się „przerwy z literaturą” w bibliotece, na których uczniowie w ciszy i spokoju mogli czytać swoje ulubione teksty oraz „przerwy z literaturą”w klasach I-III, które prowadził Samorząd Uczniowski – czytając legendy polskie.

Sukces odniosła „Książkowa lista przebojów”. Do przygotowanej skrzyneczki uczniowie wrzucali kartki z tytułami książek, które chcieliby przeczytać. Pozycje, których tytuły wpisywane były najczęściej, zostaną zakupione do biblioteki szkolnej.

Celem tych akcji było wyeksponowanie roli biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole, zwrócenie uwa gi w atrakcyjny, niekonwencjonalny sposób na jej ogromną rolę w edukacji i rozwijaniu zainteresowań, wyrabianie wśród uczniów nawyku traktowania biblioteki jako miejsca zdobywania informacji w sposób nowoczesny.

To również okazja, aby zainteresować uczniów i nauczycieli działaniami biblioteki, by podzielić się swoimi pomysłami, a także problemami.

Dziękujemy wszystkim za miło spędzony czas w bibliotece!