Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas IV-VII i II – III Gimn. do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Literackim „Skąd pochodzi ten cytat? ”.

Począwszy od  15.01.2018 r. , co dwa tygodnie na stronie szkoły w zakładce Biblioteka szkolna, publikowany będzie cytat z lektury.

Cytat ten wywieszony też  będzie na tablicy obok biblioteki.

Zadaniem uczestników konkursu będzie wskazanie właściwego autora i tytułu książki, z której pochodzi wybrany cytat.

W czerwcu zostanie przeprowadzony test. Zwycięzcy otrzymają ciekawe nagrody książkowe.