BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS NA NAJLEPIEJ CZYTAJĄCĄ KLASĘ I NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

CELE KONKURSU:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów,
  • doskonalenie techniki czytania,
  • wyrabianie wśród uczniów nawyku poszanowania książek,
  • popularyzacja czytelnictwa

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla klas II – VI i I – III GIM i trwa od 17 września 2015 r. do 30 maja 2016 r.
  2. Za każdą przeczytaną książkę klasa otrzymuje 1 punkt. Za każdą książkę

     przytrzymywaną dłużej niż miesiąc, klasa otrzymuje 1 punkt ujemny.

  1. Każdego miesiąca, wyniki będą wpisywane w tabelę Tak czytamy!, która umieszczona będzie na drzwiach  biblioteki szkolnej .
  2. Po zakończeniu konkursu , zdobyte przez klasy punkty zostaną

zsumowane i podzielone przez liczbę czytelników (uczniów) danej klasy.

  1. Zwycięzcą zostanie klasa, w której na jednego ucznia przypadać będzie

     największa liczba punktów.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 czerwca, a przyznanie nagród w dniu zakończenia roku szkolnego.