W  RAMACH AKCJI:

PAŹDZIERNIK

 MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

ADRESOWANY DO UCZNIÓW

KLAS II – III  SP.

 

„ BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO – ZAKŁADKĘ  ZRÓB WSPANIAŁĄ”

 

 

CELEM KONKURSU JEST ZAINTERESOWANIE DZIECI TEMATYKĄ KSIĄŻKI

I CZYTELNICTWA.

 

PODPISANE PRACE WYKONANE DOWOLNĄ TECHNIKĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ DO DNIA 30.10.2015 R.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI DNIA 06 .11.2015 R.