Uroczystości papieskie       Nasze pielgrzymki       Nasze konkursy         

 

Od momentu nadania szkole imienia Jana Pawła II

czynnie uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach

 

03.10.1998

 

nadanie szkole imienia Jana Pawła II; Szkolny Konkurs Informatyczny dotyczący osoby Jana Pawła II jako Papieża, Polaka, Pielgrzyma.

24-25.09.1999

  V zjazd Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Toruniu.

01 i 04.10.1999

  Święto Szkoły - I rocznica nadania szkole imienia.

14.06.1999

  spotkanie z Patronem Szkoły Janem Pawłem II w Łowiczu.

18.05.2000

  I Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Juchnowcu Kościelnym.

24-25.11.2000

  VII zjazd Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych.

17.05.2001

 

II Piesza Pielgrzymka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Kleosinie do Juchnowca Kościelnego.

09.10.2001

  udział w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

17.05.2002

 

III Piesza Pielgrzymka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Kleosinie do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Juchnowcu Kościelnym; Święto szkoły.

17-18.05.2002

  pielgrzymka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

17.05.2002

  Otwarcie Izby Jana Pawła II w naszej szkole.

29.05.2002

 

impreza integracyjna w Zespole Szkół w Kleosinie pod hasłem „Nasz patron” uczniów klasy III a ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie z uczniami klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 45 im. Jana Pawła II w Białymstoku.

17.10.2002

 

wyjazd uczniów do Częstochowy na kolejne spotkanie szkół noszących imię Jana Pawła II.

 16-17.05.2003  

pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

09-10.10.2003

 

III Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

16.10.2003

 

utworzenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie.

01.2004

  zimowisko w Kalwarii Zebrzydowskiej.

17-18.05.2004

  wycieczka do Wadowic w 84 rocznicę urodzin patrona szkoły.

19.05.2004

 

84 urodziny Jana Pawła II; okolicznościowy apel.

28.05.2004

 

wycieczka uczniów naszej szkoły na Suwalszczyznę.

06.06.2004

 

XIV zjazd Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Oleszycach.

06.10.2004

 

IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

16.10.2004

 

26-lecie pontyfikatu Jana Pawła II; obejrzenie „Tryptyku Rzymskiego” przygotowanego przez swoich kolegów pod kierunkiem s. Alicji Pełszyńskiej; konkursy plastyczne: „Papież w oczach dzieci” (dla klas I-VI szkoły podstawowej) i „Papież wśród młodzieży” (dla gimnazjum).

24-31.01.2005

 

zimowisko w Zakopanym.

18.05.2005

 

smutne obchody 85 urodzin Patrona szkoły.

05.2005

 

pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Zakopanego i Ludźmierza.

2005

 

II rocznica przeniesienia imienia Jana Pawła II na Zespół Szkół; wykonanie plakatów na temat: „Jan Paweł II - przyjaciel ludzi dużych i małych”. Na godzinach wychowawczych temat przewodni - postać naszego patrona. Obejrzenie filmu o Janie Pawle II „Karol. Człowiek, który został papieżem”. 

05.2006

 

pielgrzymka do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik.

 10.06.2005 

 

powołanie Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Drohiczynie z inicjatywy p. wizytator Wiesławy Ćwiklińskiej.

 16.10 2005

 

zorganizowanie V Dnia Papieskiego i Święta Szkoły.

 06-07.10.2005

   

udział w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę w Częstochowie.

 31.03.2006

 

uroczysta akademia w I rocznicę śmierci naszego Patrona.

 02.04.2006

 

udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej zorganizowanym przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku.

 18.05.2006

 

udział w spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach.

 18.05.2006

 

uczestnictwo w uroczystości z okazji nadania imienia Sługi Bożego Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum nr 5 w Białymstoku.

 18.05.2006

 

udział w odsłonięciu popiersia Jana Pawła II oraz otwarciu Regionalnej Sali Papieskiej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach; I Turniej Tenisa Stołowego Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

 05.06.2006 

 

spotkanie integracyjne Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kleosinie z okazji 15 rocznicy pobytu Ojca Św. w Białymstoku; I Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły.

07.06.2006

 

uczestnictwo w imprezie integracyjnej pt: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łapach; udział w konkursach: plastycznym „Spacer z Janem Pawłem II” oraz na prezentację multimedialną „Jan Paweł II na Podlasiu”.

04-05.10.2006

 

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

15.10.2006

 

obchody VI Dnia Papieskiego, akademia dla środowiska lokalnego.

16.10.2006

 

zorganizowanie Święta Szkoły; odprawienie Mszy św. przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego; uroczysta akademia.

17.10.2006

 

udział w II Podlaskim Zjeździe Szkół Jana Pawła II w Łapach; rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu na gazetkę szkolną „Nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II”; I miejsce - SP w Kleosinie, II miejsce - Gimnazjum w Kleosinie.

02.04.2007

 

obchody II rocznicy śmierci Jana Pawła II; wspólna modlitwa"Anioł Pański" pod tablicą pamiątkową; akademia poświęcona pamięci Ojca Świętego.

02.04.2007

 

udział w Drodze Krzyżowej zorganizowanej przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku.

27.04.2007

 

rola gospodarza w konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej Białostockiej dla dyrektorów, katechetów i nauczycieli Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod nazwą „Jan Paweł II – człowiek i przyjaciel” .

18.05.2007

 

udział w II Turnieju Tenisa Stołowego w Zespole Szkół w Wyszkach.

16-18.05.2007

 

pielgrzymka uczniów do Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimia i Wadowic.

31.05.2007

 

śladami Papieża na Wigrach - wycieczka klas IV.

4.06.2007

 

wyjazd klas V na Wigry.

05.06.2007

 

spotkanie integracyjne Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kleosinie z okazji 16 rocznicy pobytu Ojca Św. w Białymstoku; II Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły.

05.10.2007

 

udział w spotkaniu integracyjnym "Wrzesień – miesiącem spotkań w Sanktuariach Maryjnych" w Świętej Wodzie zorganizowanym przez Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku i Szkołę Podstawową Nr 1 w Łapach.

04-05.10.2007

 

udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę w Częstochowie.

14.10.2007

 

obchody VII Dnia Papieskiego, akademia dla środowiska lokalnego.

16.10.2007

 

zorganizowanie Święta Szkoły; uroczysta akademia.

30.11.2007

 

udział w III Podlaskim Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.

14.03.2008

 

udział w III Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży.

02.04.2008

 

obchody III rocznicy śmierci Jana Pawła II.

11.05.2008

 

zorganizowanie Koncertu Pamięci Jana Pawła II - koncert zespołu „Siewcy Lednicy” i zespołu kleryków z Seminarium Duchownego w Białymstoku.

25.05.2008

 

uczestnictwo w uroczystości z okazji 20-lecia powstania Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży.

05.06.2008

 

spotkanie integracyjne Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kleosinie; III Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły.

11.09.2008

 

udział w IV Podlaskim Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej.

02-03.10.2008

 

udział w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem „Jan Paweł II wychowawca młodzieży”.

12.10.2008

 

obchody VIII Dnia Papieskiego.

16.10.2008

 

uroczystość X –lecia nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Kleosinie; odprawienie mszy św.; uroczysta akademia.

16.10.2008

 

koncert TOTUS TUUS Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w XXX rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową wieńczący obchody X rocznicy nadania imienia Jana Pawła II szkole w Kleosinie w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

23.10.2008

 

udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Patronie w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła w Białymstoku.

28.10.2008

 

uczestnictwo w I Forum Inicjatyw Papieskich w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ojca Pio w Białymstoku, w ramach obchodów XXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej.

2.01.2009

 

wyjście do kina na film "Świadectwo".

18.02.2009

 

spotkanie integracyjne w Świętej Wodzie.

01.2009

 

wybranie naszej szkoły na koordynatora działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na 2009 rok podczas spotkania dyrektorów w Podlaskim Kuratorium Oświaty. 

25.02.2009

 

zjazd dyrektorów Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w naszej szkole, przyjęcie planu działań na rok 2009.

28.03.2009

 

udział w półfinałach IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II w Szkole Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach.

11.05.2009

 

sprowadzenie Pociągu Papieskiego do Białegostoku.

12.05.2009

 

rola gospodarza podczas konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty dla dyrektorów, katechetów i nauczycieli Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod nazwą  „Prawa człowieka w procesie wychowania”.

20.05.2009

 

udział w obchodach 89. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w Wadowicach.

05.06.2009

 

spotkanie integracyjne Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w naszej szkole; IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.

08.06.2009

 

udział V Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Drohiczynie w ramach 5-dniowych obchodów dziesiątej rocznicy Wizyty Apostolskiej Jana Pawła II w Diecezji Drohiczyńskiej.

11.06.2009

 

zorganizowanie w majątku „Howieny” w Pomigaczach gm. Turośń Kościelna festynu rodzinnego "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" w ramach projektu „Karol”; konkurs plastyczny  „Sport i rekreacja w życiu Jana Pawła II”; zawody sportowe.

08.10.2009

 

udział w IX Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II w Częstochowie pod hasłem: "Jan Paweł II - nauczyciel i wychowawca".

16.10.2009

 

obchody Święta Szkoły; konkurs wiedzy o Janie Pawle II; konkurs plastyczny pod hasłem „Jan Paweł II nauczyciel i wychowawca”; poświęcenie ikony Pantokratora Jezusa, montaż słowno-muzyczny.

17.10.2009

 

udział w II Forum Inicjatyw Papieskich w Kościele Św. Wojciecha w Białymstoku.

25.02.2010

 

podsumowane rocznej pracy Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II za rok 2009 w naszej szkole; msza św. w Kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie; I Wojewódzki Konkurs Religijnej Poezji Śpiewanej; rozstrzygnięcie konkursu na logo Podlaskiej Rodziny Szkół; wręczenie przedstawicielom szkół papieskich publikacji pt.: „Podsumowanie pracy Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w 2009 roku” opracowanej przez nauczycieli Zespołu Szkół w Kleosinie; miniolimpijka;

02.04.2010

 

obchody V rocznicy śmierci Patrona szkoły.

02.06.2010

 

spotkanie integracyjne - V Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły.

27.09.2010

 

uczestnictwo w X spotkaniu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Świętej Wodzie.

06.10.2010

 

udział w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę w Częstochowie.

16.10.2010

 

Święto Szkoły; montaż słowno-muzyczny; konkurs plastyczny na gazetkę klasową poświęconą Janowi Pawłowi II, obejmowała następujące zagadnienia: klasy I-III - "Jan Paweł II - sportowiec", klasy IV-VI - "Jan Paweł II - pielgrzym", klasy I-III gimnazjum - "Pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II" do wylosowanego kraju.

21.03.2011

 

półfinał IV Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II w Szkole Podstawowej nr 10 Łomży. 

04.04.2011

 

obchody VI rocznicy śmierci Ojca Św. Jana Pawła II.

04.2011

 

przeprowadzenie II Wojewódzkiego Konkursu Religijnej Poezji Śpiewanej”, odbywającego się pod hasłem: „Chwalę Cię, Panie, całym sercem”.

29.04.2011

 

obchody beatyfikacji Jana Pawła II; montaż słowno – muzyczny „Kawiarniane wspomnienia”; modlitwa przedstawicieli klas wraz z kadrą pedagogiczną pod tablicą pamiątkową; msza dziękczynna za beatyfikację naszego Patrona Jana Pawła II w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie, w intencji uczniów, nauczycieli, dyrekcji i wszystkich pracowników szkoły.

06.05.2011

 

wizytacja parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i w szkole w Kleosinie Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Edward Ozorowski, metropolity białostockiego.

20.05.2011

 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego „Patron w wierszu i obrazie - Tworzę z Rodzicami”; uczniowie klasy II Anna Piekutowska i Mateusz Zaczeniuk otrzymali wyróżnienia.

04-05.10.2011

 

udział uczniów wraz z opiekunami w Ogólnopolskiej XI Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

17.10.2011

 

Święto Szkoły;  konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

18.10.2011

 

spotkanie integracyjne Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kleosinie; VI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły.

22.10.2011

 

wspólna modlitwa uczniów, przedstawicieli rady pedagogicznej, dyrekcji oraz parafian we mszy św. w Kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie we wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II.

 27.04.2012

 

udział w V Wojewódzkim Konkursie Artystycznym "Jan Paweł II - ślad w sercu i w pamięci" zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku.

 07.05.2012

 

zorganizowanie III Wojewódzkiego Konkursu Religijnej Poezji Śpiewanej.

  05.06.2012

 

podsumowanie II edycji Konkursu Literacko-Plastycznego Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II "Patron w wierszu i w obrazie - tworzę z rodzicami". Laureatką konkursu w swojej kategorii wiekowej została uczennica – Lidka Bartoszewicz z kl. I b. 

16-18.05.2012

 

udział w pielgrzymce do Wadowic, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej.

 
18.05.2012

 

obchody 92. rocznicy urodzin błogosławionego Jana Pawła II; udział społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Kleosinie w mszy św.

 24.09.2012

 

spotkanie modlitewno-integracyjne Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Świętej Wodzie

 16.10.2012

 

uroczyste obchody Święta Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej.

 25.10.2012

 

spotkanie integracyjne - VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły. 

 05.12.2012

 

udział w  VIII zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zorganizowanym w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sokołach.

 04.2013

 

zorganizowanie IV edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego pt: "Jan Paweł II na zawsze w naszych sercach i pamięci”. 

 17.05.2013

 

podsumowanie III edycji konkursu plastyczno-literackiego „Patron w wierszu i obrazie – Tworzę z Rodzicami” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym. Laureatami tego konkursu zostali również uczniowie naszej szkoły: Klaudia Karejwo klasa I a, Wiktoria Hryniewicka klasa I a, Gabriela Surowiec klasa II, Weronika Kulesza klasa V i Paweł Iwaniuk klasa VI.

13.05.2013 

 

spotkanie integracyjne Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w naszej szkole; przeprowadzenie IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Religijnej. 

 26.09.2013

 

spotkanie modlitewno-integracyjne w Świętej Wodzie.

 16.10.2013

 

obchody Święta Szkoły. 

24.10.2013 

 

zorganizowanie VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.

 03.04.2014

 

uczestniczenie reprezentantów naszej szkoły w uroczystej Drodze Krzyżowej, która została zorganizowana przez Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku.

03.2014

 

udział w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 10 w Łomży (uczennica klasy IV Karolina Grabowska zajęła I miejsce). 

  04.2014

 

udział w finale V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły w Toruniu (Karolina Grabowska zajęła III miejsce).

29.04.2014

 

przeprowadzenie V edycji Konkursu Pieśni Religijnej.

 16-18.06.2014

 

pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimia, Wadowic i Łagiewnik. 

13.10.2014 

 

Święto Szkoły; montaż słowno-muzyczny poświęcony naszemu Patronowi. 

16.10.2014

 

udział uczniów ze szkolnego chóru w XVI Koncercie „Totus Tuus” w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku, poświęconym pamięci św. Jana Pawła II. 

10.2014 

 

spotkanie integracyjne - IX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły.

 15.05.2015

 

zorganizowanie VI Podlaskiego Konkursu Pieśni Religijnej. 

 18.05.2015

 

udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej wraz z dyrekcją w spotkaniu upamiętniającym św. Jana Pawła II, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Podczas tej uroczystości odbył się Koncert Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Artystów pt. „Rodzina moją małą Ojczyzną”. Jednym z laureatów był Zespół muzyczny Gimnazjum w Kleosinie, który pod przewodnictwem pani Anny Piekut zaśpiewał piosenkę „Nie lękajcie się”, przypominając słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży.

19.05.2015 

 

uczczenie 95. rocznicy urodzin Patrona Szkoły - uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły ubrani w barwy biało - żółte, z transparentami ku czci Jana Pawła II wyszli na plac przed szkołą. Wspólnie dziękowali Bogu za dar w Osobie św. Jana Pawła II. Na koniec odśpiewali ulubioną piosenkę naszego Patrona – „Barkę”.

09.2015 

 

uczestnictwo w spotkaniu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Świętej Wodzie.

02.10.2015

 

udział w XI Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej, pod hasłem „Wychować do pełni człowieczeństwa”.

29.10.2015

 

X Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły.

12.04.2016

 

udział w XII Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej.

18.05.2016

 

zorganizowanie VII Podlaskiego Konkursu Pieśni Religijnej. 

15-17.06.2016

 

pielgrzymka do Wadowic, Łagiewnik, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej. 

12.10.2016

 

wycieczka klas VI na Wigry.

21.10.2016

 

Dzień Patrona; projekcje filmów o św. Janie Pawle II, konkurs wiedzy o Patronie.  

27.10.2016

 

zorganizowanie XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.