Początek roku szkolnego

 

4 września 2017 r.

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć 

22 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć 

9 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny

18 - 20 kwietnia 2018 r.  

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć 

30 kwietnia 2018 r.

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć 

2 maja 2018 r.

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć 

4 maja 2018 r.

 

Zakończenie roku szkolnego

 

22 czerwca 2018 r.

 

Ferie letnie

 

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

 

W dni wolne szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Deklaracje pobytu dziecka w świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy na 2 dni przed dniem wolnym.