Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach nakłada na szkoły gimnazjalne obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych. Zgodnie z artykułem 21a tego rozporządzenia „ …projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 1. wybranie tematu projektu;
 2. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. wykonanie zaplanowanych działań;
 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu”.

Projekt edukacyjny należy do rodzaju zadań rozciągłych, czyli realizowanych przez dłuższy czas, nawet przez cały rok szkolny. Zadania tego rodzaju służą wypracowaniu u uczniów określonych, ważnych w życiu umiejętności, w szczególności planowania i organizowania własnej pracy oraz oceniania jej rezultatów. Umożliwiają zdobycie przez ucznia samodzielności organizacyjnej, zdolności stawiania zadań sobie samemu i wybierania takich zadań, które z punktu widzenia ucznia są wartościowe, warte włożonego w nie wysiłku.

Projekt edukacyjny jako praca zespołowa akceptowana przez ucznia i dostosowana do jego osobowościowych możliwości i preferencji uczy przyjmowania roli społecznej, co jest jednym z jego najważniejszych efektów.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego

   

Baza tematów projektów edukacyjnych proponowanych do realizacji

rok szkolny 2017/2018 

lp.

Temat projektu

Opiekun projektu

1

Słownik gwary podlaskiej

Beata Mielech

2

Twórcy kultury naszego regionu

Beata Mielech

3

"Rozegraj okolicę" -  organizacja gry  miejskiej dla lokalnej społeczności opartej na lokalnych zasobach 

Joanna Kalko

4

Fascynujące robótki ręczne na różne okazje

Joanna Kalko

5

Czytam, bo lubię!

Kinga Gąsowska - Szatałowicz

6

W Tolkienowskim świecie

Kinga Gąsowska - Szatałowicz

7

Niemiecki jest wszędzie – w sklepie, autobusie… Znajdźmy go!

Anna  Łuczko –Piela

8

Selfie z moją szkołą – projekt fotograficzny.

Anna Łuczko -  Piela

9

Społeczność lokalna a znajomość języków obcych

Barbara Kondzior

10

Ochrona środowiska w Niemczech – czy można się czegoś od nich nauczyć?

Barbara Kondzior

11

Tworzymy grę językową

Justyna Chociej

12

Mój zdrowy jadłospis.

Justyna Chociej

13

 Atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii.

Jolanta Harasimczuk

14

Brytyjska rodzina królewska  - kto jest kim?

Jolanta Harasimczuk

15

Katyń – ocalić od zapomnienia

Dorota Kazimierska

16

Najbardziej znane miejsca w Stanach Zjednoczonych

Dorota Kazimierska

17

Wirtualny spacer po Oxfordzie

Urszula Szczuka

18

Wirtualny spacer po Londynie

Urszula Szczuka

19

Jak efektywnie uczyć się języka angielskiego?

Marzena Olszyńska

20

Organizacja akcji charytatywnej

Marzena Olszyńska

21

Kuchnia regionalna – książka kucharska z przepisami kuchni regionalnej w języku angielskim

Małgorzata Wróbel – Kruczenkow

22

Kolaż w sztuce

Małgorzata Wróbel – Kruczenkow

23

Kwasy w każdym domu

Agnieszka Raczkowska- Macko

24

 Woda wodzie nierówna

Agnieszka Raczkowska- Macko

25

Marzec miesiącem matematyki

Beata Kaczyńska

26

Być bardziej - akcja charytatywna

Beata Kaczyńska

27

Matematyka w przyrodzie, architekturze i sztuce

Walentyna Konończuk

28

Nasza szkoła w liczbach

Walentyna Konończuk

29

Marzec miesiącem matematyki

 

Halina Miluska

30

Planujemy wycieczkę klasową

Halina Miluska

31

Pokaz doświadczeń fizycznych

Emilia  Olszewska

32

Alternatywne źródła pozyskiwania energii elektrycznej

Emilia Olszewska

33

Dzień Ziemi 2018.

Alina Szpica

34

Współpraca układów oddechowego i krwionośnego u kręgowców

Alina Szpica

35

Film - "Cuda naszego regionu"

Danuta Litwińczuk

36

Myśląc o przyszłości - dbajmy o przyrodę

Danuta Litwińczurk

37

Szlakiem kultury żydowskiej po Białymstoku – film/prezentacja

Joanna Radłowska

38

Projektuję i tworzę grę historyczną 

Joanna Radłowska

39

Jak przygotować i zorganizować turniej z gier zespołowych

Aneta Bogusz - Kulesza

40

Wpływ zdrowego odżywiania na organizm

Aneta Bogusz - Kulesza

41

Mistrzostwa Gminy w siatkówce "OPEN”

Marcin Zawadzki

42

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa "UKS Kleosin”

Marcin Zawadzki

43

W jaki sposób przeprowadzić turniej wybranej dyscypliny sportowej

Agnieszka Sawicka

44

W jaki sposób styl życia wpływa na nasze zdrowie?

Agnieszka Sawicka

45

Wiosenna akcja „Sprzątnij po swoim psie”

Marcin Milczunas

46

Organizacja turnieju dla  klas I –III SP

Marcin Milczunas

47

Organizacja turnieju piłki siatkowej dziewcząt dla klas I

Elżbieta Rutkowska

48

Marszobieg w terenie leśnym - jego wpływ na naszą kondycję

Elżbieta Rutkowska

49

Historia parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Stanisław Cydzik

50

Historia księży Werbistów w Kleosinie

Stanisław Cydzik

51

Redagujemy gazetkę gimnazjum

Daniel Karczmarzyk

52

Jaki wpływ ma Internet na życie gimnazjalistów?

Daniel Karczmarzyk

53

 Klasycy wiedeńscy - stworzenie albumu

Anna Piekut

54

Wieczorek poetycko-muzyczny z twórczością Wisławy Szymborskiej

Anna Piekut

55

Katyń – ocalić od zapomnienia

Anna Łapińska

56

Jestem konsumentem - moje prawa i obowiązki

Anna Łapińska

57

Każdy może zostać literatem. Piszemy i ilustrujemy książkę dla dzieci

Ewa Piekutowska

58

Laureaci Literackiej Nagrody Nobla w latach 2006- 2011

Ewa Piekutowska

59

 Jak zorganizować demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego?

Katarzyna Wolańska

60

 Piknik w szkole też jest fajny!

Katarzyna Wolańska

 Koordynator ds. projektów edukacyjnych – mgr Dorota Kazimierska

 

 Terminy obowiązujące przy  realizacji projektów edukacyjnych

w roku szkolnym 2017/2018 w Gimnazjum w Kleosinie:

 

 1. Zatwierdzenie bazy tematów projektów edukacyjnych proponowanych do realizacji w roku szkolnym 2017/2017 – wrzesień 2017 r.
 2. Zapoznanie uczniów klas II z bazą tematów projektów edukacyjnych  - wychowawcy klas podczas godzin wychowawczych, prezentacja na stronie internetowej szkoły, papierowa wersja w bibliotece szkolnej -   do 30 września 2017 r.
 3. Przeprowadzenie spotkań z uczniami, udzielenie informacji na temat zasad realizacji projektu – opiekunowie projektów do 6 października 2017 r.
 4. Wybór tematu projektu do realizacji i zadeklarowanie przystąpienia do niego uzgodnione z opiekunem projektu – do 13 października 2017 r.
 5. Zgłoszenie wybranych przez uczniów tematów projektów z listą osób przystępujących do realizacji, określeniem celów, czasu trwania i sposobu prezentacji - opiekunowie projektów do koordynatora do 31 października 2017 r.
 6. Założenie karty projektu – opiekun projektu do 31 października 2017 r.
 7. Przypisanie uczniów klas drugich, którzy samodzielnie nie dokonali wyboru tematu projektu do określonego zespołu – koordynator projektu po konsultacji z wychowawcą i opiekunem projektu do 10 listopada 2017 r.
 8. Zorganizowanie Dnia Projektów – 1 czerwca 2018 r.- koordynator projektów, opiekunowie projektów.
 9. Przekazanie wychowawcom informacji na temat oceny udziału poszczególnych uczniów w projekcie edukacyjnym - opiekunowie projektów do 8 czerwca 2018 r.