OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019 R.

WYNOSI 27,60 ZŁ

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT

OD 27.05.2019 DO 30.05.2019 W SEKRETARIACIE SZKOŁY   

(29.05.2019- SEKRETARIAT NIECZYNNY)

 

 

 

                                              

UWAGA WAŻNE !!!

W celu zapobieganiu przypadkom nieuczciwego zachowania na stołówce szkolnej obiady będą wydawane tylko tym uczniom, którzy w danym dniu przedstawią aktualną kartkę żywieniową.

W przypadku zagubienia kartki prosimy rodzica o osobiste zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły w celu uzyskania kartki zastępczej.

Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni. Zgłoszenia należy dokonać do godz. 13.00 dnia poprzedzającego nieobecność, zaś kartki dostarczyć osobiście do sekretariatu.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Marcin Hodun

 

Regulamin stołówki szkolnej

Aktualny jadłospis

Odpłatność za obiady