OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018 R.

WYNOSI  49,68ZŁ

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT

DO 04.09.2018 W SEKRETARIACIE SZKOŁY

OBIADY BĘDĄ OD DNIA 05 WRZEŚNIA 2018

 

UWAGA WAŻNE !!!

W celu zapobieganiu przypadkom nieuczciwego zachowania na stołówce szkolnej obiady będą wydawane tylko tym uczniom, którzy w danym dniu przedstawią aktualną kartkę żywieniową.

W przypadku zagubienia kartki prosimy rodzica o osobiste zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły w celu uzyskania kartki zastępczej.

Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni. Zgłoszenia należy dokonać do godz. 13.00 dnia poprzedzającego nieobecność, zaś kartki dostarczyć osobiście do sekretariatu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Marcin Hodun

 

Regulamin stołówki szkolnej

Aktualny jadłospis