OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2018 R.

WYNOSI  55,20 ZŁ

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT

OD 22.10.2018 DO 30.10.2018 W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

                                              \W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2018 OBIADÓW NIE BĘDZIE-ŚWIĘTO SZKOŁY

UWAGA WAŻNE !!!

W celu zapobieganiu przypadkom nieuczciwego zachowania na stołówce szkolnej obiady będą wydawane tylko tym uczniom, którzy w danym dniu przedstawią aktualną kartkę żywieniową.

W przypadku zagubienia kartki prosimy rodzica o osobiste zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły w celu uzyskania kartki zastępczej.

Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni. Zgłoszenia należy dokonać do godz. 13.00 dnia poprzedzającego nieobecność, zaś kartki dostarczyć osobiście do sekretariatu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Marcin Hodun

 

Regulamin stołówki szkolnej

Aktualny jadłospis

Odpłatność za obiady