OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2017 R.

WYNOSI 56,49 ZŁ

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT

w dniach 

23.10.2017 DO 27.10.2017r.

 

UWAGA WAŻNE !!!

W celu zapobieganiu przypadkom nieuczciwego zachowania na stołówce szkolnej obiady będą wydawane tylko tym uczniom, którzy w danym dniu przedstawią aktualną kartkę żywieniową.

W przypadku zagubienia kartki prosimy rodzica o osobiste zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły w celu uzyskania kartki zastępczej.

Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni. Zgłoszenia należy dokonać do godz. 13.00 dnia poprzedzającego nieobecność, zaś kartki dostarczyć osobiście do sekretariatu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Marcin Hodun

 

Regulamin stołówki szkolnej

Aktualny jadłospis