Odpłatność za obiady pobierana jest za cały miesiąc z góry, w ostatnim tygodniu miesiąca, poprzedzającego miesiąc spożywania posiłków.

Płatności za obiady można dokonywać w sekretariacie szkoły lub w formie przelewu na konto bankowe.

Opłata za obiady w formie przelewu na konto bankowe Zespołu Szkół im. Jana Pawła II:

Nr konta w Banku Spółdzielczym 22 8074 0003 0000 1645 2000 0020

 

Warunki!

  1. Należy zadeklarować chęć takiej formy opłaty w sekretariacie szkoły.
  2. Przed dokonaniem wpłaty należy zadzwonić pod numer 85 6632-163 i zapytać o dokładną kwotę, jaką należy przelać lub sprawdzić jej wysokość podaną w ogłoszeniu na stronie www.zskleosin.pl. Przesłana kwota na konto bankowe musi się zgadzać całkowicie.
  3. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiady za miesiąc np. marzec  2017, z dowodem wpłaty proszę zgłosić się po kartkę obiadową.
  4. Przelewu za obiady należy dokonać najpóźniej do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z obiadów.