„Każdy człowiek ma w sobie wielkie

możliwości, musi je tylko odkryć”

Kartezjusz

 Nauka

- osiągamy dobre wyniki w nauce

- egzamin gimnazjalny nie sprawia nam trudności

- mamy laureatów w konkursach wojewódzkich

- nie jesteśmy anonimowi , bo uczymy się w mało licznych klasach

- uczymy się w klasach z rozszerzonym językiem angielskim,  sportowych i ogólnych

- uczymy się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach  językowych

- pracują tu nauczyciele z pasją ,dlatego rozwijamy swoje  zainteresowania

-  rozwijamy pasje na zajęciach pozalekcyjnych

 

Wychowanie

- w szkole czujemy się bezpiecznie

- nie tolerujemy złego zachowania

- nie dzielimy klas na lepsze i gorsze

- uczymy się być kulturalnymi ludźmi

- szanujemy siebie wzajemnie

 

Aktywność

- uczymy się przedsiębiorczości

- wyjeżdżamy na zielone szkoły i obozy sportowe

- realizujemy ciekawe projekty

- harcerstwo i wolontariat to nasza mocna strona

- rozwijamy zdolności artystyczne

- uczestniczymy w zajęciach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka , aerobik

 

Tradycja

- pielęgnujemy wartości rodzinne

- uczymy się patriotyzmu

- poznajemy historię i tradycje

 

A co najważniejsze ...

- wszystkie nasze sale dydaktyczne wyposażone  są w sprzęt multimedialny

- przy szkole znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy „Orlik”

- przerwy spędzamy  na świeżym powietrzu

- swoje oceny możemy sprawdzić w dzienniku elektronicznym

- tu zjemy ciepły domowy obiad