Działalność logopedy w Zespole Szkół w Kleosinie prowadzona jest w trzech obszarach: profilaktyka, diagnoza, terapia. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III Szkoły Podstawowej. W ten sposób wyłaniani są uczniowie potrzebujący wsparcia w formie terapii logopedycznej. Każdy rodzic może też zgłosić dziecko do przebadania przez logopedę jeśli zauważa taką potrzebę.

      Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie z częstotliwością dwa lub cztery razy w miesiącu z uwzględnieniem możliwości czasowych i organizacyjnych. Trwają przeważnie do czasu skorygowania nieprawidłowości. Terapia odbywa się w dogodnym czasie, przed lub po zajęciach edukacyjnych uczniów.

Logopeda udziela porad i konsultacji wszystkim rodzicom i nauczycielom.