Biblioteka szkolna zachęca wszystkich czytelników do czytania książek i dzielenia się swoimi wrażeniami z przeczytanych lektur.
Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą pożytecznie i przyjemnie spędzić czas przed lekcjami i po zajęciach czekając na rodziców.
Zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem niebędące częścią obowiązkowego programu i mające charakter fakultatywny.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na różnych szczeblach, osiągając liczne sukcesy.
W szkole każdego roku dokonuje się analizy sprawdzianów zewnętrznych oraz wyciąga się z niej wnioski do dalszej pracy.
50
Absolwenci naszej placówki kontynuują edukację w wybranych przez siebie szkołach, często nas odwiedzając i informując o swoich sukcesach.

Nasza szkoła:  odkrywa talenty dzieci!

WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY

Odwiedza nas 385 gości oraz 0 użytkowników.

Back to top