/stan na dzień 31.12.2019r./

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM  
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA 

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

2004

 

 

VIIIA

26

19

73,08

7

26,92

-

-

-

-

VIII B

29

15

51,72

14

48,28

-

-

-

-

VIII C

25

12

48,00

11

44,00

2

8,00

-

-

RAZEM

80

46

57,50

32

40,00

2

2,50

-

-

ABSOLWENCI   - 80  OSÓB

 • LO – 46  OSÓB –  57,50%
 • TECH. – 32  OSÓB –40,00 %
 • ZSZ – 2 OSÓB – 2,50%
 1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów szkoły podstawowej objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadpodstawowych .
 2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 97,50% absolwentów, w  liceach 46 – 57,50%  i w technikach 32 -  40,00%. 
  2,50 %  absolwentów - 2 podjęło naukę w szkołach branżowych.
 3. Analizując zestawienie obserwujemy podobne zainteresowanie absolwentów kontynuacją nauki w liceach i technikach. Niewielki procent absolwentów 2,50 % -2 podjęło naukę w szkole branżowej.

    Źródło: informacje własne

 

Opracowanie:                  Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy,                                          Michalina Gaińska  – sekretarz szkoły

   

   

 

/stan na dzień 31.12.2019r./

    

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM  
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA 

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

2003

 

 

 

IIIA

23

17

73,91

6

26,09

-

-

-

-

III B

25

19

76,00

5

20,00

1

4,00

-

-

III C

26

14

53,84

11

42,31

1

3,85

-

-

III D

26

12

46,15

12

46,15

2

7,70

-

-

III E

26

21

80,77

5

19,23

-

-

-

-

RAZEM

126

83

  65,88

39

30.95

4

3,17

-

-

ABSOLWENCI   - 126  OSÓB

 • LO – 83  OSÓB –  65,88%
 • TECH. – 39  OSÓB –30,95 %
 • ZSZ – 4 OSÓB – 3,17%
 1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych .
 2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 96,83% absolwentów, w  liceach 83 – 65,88%  i w technikach 39 -  30,95%. 
  3,17 %  absolwentów - 4 podjęło naukę w szkołach branżowych.
 3. Analizując zestawienie obserwujemy wzrost zainteresowania podjęciem dalszej nauki w  liceum ogólnokształcącym.

    Źródło: informacje własne

 

Opracowanie:                  Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy,                                          Michalina Gaińska  – sekretarz szkoły

       

   

Rok szkolny

       

Przedmiot Finaliści  Laureaci 

      

2020/2021

   

język polski

matematyka

historia

geografia

chemia

fizyka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

2019/2020

   

język polski

matematyka

chemia

fizyka

1

1

3

-

-

1

1

1

   

2018/2019

   

język angielski

matematyka

chemia

1

-

1

-

2

3

           

Rok szkolny 2020/2021

           

Laureaci: 

 • ....

         

Finaliści: 

 • ...

            

Rok szkolny 2019/2020

           

Laureaci: 

 • Michał Dzierżek - matematyka -  opiekun Walentyna Konończuk 
 • Michał Dzierżek - fizyka - opiekun Emilia Olszewska 
 • Paweł Dmochowski - chemia - opiekun Agnieszka Raczkowska - Macko

         

Finaliści: 

 • Michał Dzierżek - język polski - opiekun Kinga Gąsowska - Szatałowicz
 • Bartosz Kondratowicz - matematyka - opiekun Małgorzata Wróbel
 • Małgorzata Godlewska - chemia - opiekun Agnieszka Raczkowska - Macko
 • Wiktoria Hryniewicka - chemia - opiekun Agnieszka Raczkowska - Macko
 • Michał Dzierżek - chemia - opiekun Agnieszka Raczkowska - Macko

                

Rok szkolny 2018/2019

           

Laureaci: 

 • Bartosz Wiszowaty - matematyka - opiekun Małgorzata Wróbel
 • Filip Pietrewicz - matematyka - opiekun Małgorzata Wróbel
 • Martyna Górska - chemia - Agnieszka  Raczkowska - Macko
 • Paweł Borys - chemia - Agnieszka  Raczkowska - Macko
 • Martyna Tomaszuk - chemia - Agnieszka  Raczkowska - Macko

         

Finaliści: 

 • Mateusz Żmiejko - język angielski - Ewa Toczyńska 
 • Kamil Bargłowski - chemia - Agnieszka  Raczkowska - Macko

            

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne  - Przygotowanie i dostawa zestawów obiadowych dla uczniów do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie w roku szkolnym 2020-2021.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2020 godz. 8.50 

     

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu na remont schodów wejściowych.