Od września 2019r. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie realizowany jest projekt ERASMUS+ Classic Again  współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej.   

Kraje i szkoły partnerskie: Chorwacja: Ivan Cankar Primary School w  Zagrzebiu, Włochy: I.C. Pacifici Sezze-Bassiano, Hiszpania: IES Cantely w Dos Hermanas w Sewilli. 

Głównymi priorytetami projektu są: 

  • promowanie kompleksowego podejścia do nauczani i uczenia się języków, 

  • przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych  

  • edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie 

  • dziedzictwo kulturowe 

  • urguntowanie statusów zawodów nauczycielskich 

ERASMUSShow Gallery

Biblioteka szkolna zachęca wszystkich czytelników do czytania książek i dzielenia się swoimi wrażeniami z lektury.
Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed lekcjami i po zajęciach czekając na rodziców.
Zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem niebędące częścią obowiązkowego programu i mające charakter fakultatywny.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na różnych szczeblach, osiągając liczne sukcesy.
W szkole każdego roku dokonuje się analizy sprawdzianów zewnętrznych oraz wyciąga się z niej wnioski do dalszej pracy.
50
Absolwenci naszej placówki kontynuują edukację w wybranych przez siebie szkołach, często nas odwiedzając i informując o swoich sukcesach.

Nasza szkoła:odkrywa talenty dzieci!

ROK SZKOLNY 2019/2020

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Back to top