Zadania do wykonania dla wszystkich klas czwartych, piątych i szóstych.

Prosimy, aby wszystkie klasy dokończyły dział 6 w podręcznikach i ćwiczeniach (w tym Revision workout) oraz zrobiły temat Let’s check 5-6, również w podręcznikach i ćwiczeniach. Nagrania do podręcznika i ćwiczeń znajdują się na stronie www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Wykorzystajcie też te dwa tygodnie na uzupełnienie wszystkich braków w ćwiczeniach.

Postarajcie się przynajmniej 20 minut dziennie poświęcić na ćwiczenia językowe. Polecamy dla wszystkich klas ćwiczenia i zabawy  na stronie learnenglishkids.britishcouncil.org. Znajdziecie tam ćwiczenia gramatyczne i na słownictwo, czytanie, filmiki i gry. Możecie również poćwiczyć gramatykę na stronie www.perfect-english-grammar.com.

      

Klasa 7 b    grupa 2.1.12

- Proszę dokończyć Unit 6 z podręcznika i ćwiczeń ( wszystkie ćwiczenia do zeszytu z podręcznika)

- Unit 6 Revision workout

Klasa 7 c obie grupy i klasa 7 a gr.1

*Podręcznik s.65 ,s.115( ćw.4,5,6 )zrobić ćwiczenia w zeszycie (wyjaśnienie gramatyki s.75), a następnie w ćwiczeniach s.41(ćw.9,10,11)

*Progress Check unit 6 s.71 i s.73 w podręczniku, a w ćwiczeniach s.43

*Na końcu ćwiczeń  od s.62 znajdują się arkusze z egzaminami ósmoklasisty. Postarajcie się wykonać przynajmniej 1 arkusz tygodniowo( bez wypowiedzi pisemnej).Nagrania do arkusza na www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Dla chętnych polecamy  ćwiczenia i zabawy  na stronie learnenglishteens.britishcouncil.org Możecie również poćwiczyć gramatykę na stronie www.perfect-english-grammar.com.

        

Klasa 8 a    grupa 1

Proszę o zrobienie z podręcznika Unitu 9 i 10 ( ćwiczenia z podręcznika do zeszytu )

- znajomość słówek Art and Culture oraz Sport

- gramatyka – Conditionals , stopniowanie przymiotników, too, enough, so, such , what

Wykorzystajcie ten czas na wykonanie również przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

      

Zadania do wykonania dla uczniów kl.8 b gr. II z j. angielskiego

Proszę o wykonie zestawów egzaminacyjnych w ćwiczeniach od s.86-115(jeśli nie zrobiliście tego wcześniej; ćw. rozumienie ze słuchu na stronie www.macmillan.pl/strefa-ucznia , skserowanych ćwiczeń  z funkcjami językowymi oraz systematyczne powtarzanie słownictwa wordlist  po zakończonych unitach. Proszę o zwrócenie uwagi na Writing Bank s.187-189 oraz teksty w części writing.

Postarajcie się powtórzyć wiadomości gramatyczne podstawowe czasy  i zrobić z podręcznika ćwiczenia z unitu 14 s.172-175.

Dla chętnych polecamy  ćwiczenia i zabawy  na stronie learnenglishteens.britishcouncil.org Możecie również poćwiczyć gramatykę na stronie www.perfect-english-grammar.com.

Materiały dodatkowe na

https://www.cke.gov.pl 

https://www.oke.lomza

     

Klasa 8 c    grupa 1

Proszę wykonać ćwiczenia z podręcznika z Unitu 7 oraz 8  (Ćw. 1,2,4  str.58, Ćw. 6,7,8 str. 59, Ćw. 1,2,3,4,5 str. 63, Ćw. 1,2,4, str. 66, ćw. 7,8 str.67 )

Obowiązuje znajomość słownictwa z tych rozdziałów oraz gramatyki ( omówienie gramatyki na str. 155- 158) .

Wykorzystajcie ten czas na wykonanie również przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.