Kl VIII a                         

 Proszę przygotować się do sprawdzianu z rozdziału V

 W podręczniku jest podsumowanie i próbny test oraz uczniowie otrzymali kartę pracy do powtórzenia.