Adam Mickiewicz w Pieśni filaretów pisał: „Ten się wśród mędrców liczy, zna chemiją…”,

a bracia Golcowie śpiewają: „Od chemii się wszystko zaczyna, bo wszystko chemiczny ma skład, oddajmy jej pokłon, bo wielki w historie ludzkości ma wkład…”

Zachęcam więc Was do przypomnienia i utrwalenia wiadomości oraz samokontroli własnych osiągnięć.

klasa 8

 • Test z alkanów, alkenów i alkinów.
 • Alkany – test sprawdzający.

www. memorizer.pl/testy/chemia.10/

 • Wodorotlenki
 • Kwasy
 • Sole
 • Węgiel i jego związki z wodorem

chemia.zadaniagimnazjum.pl

 testwiedzy.pl/test/21/chemia-podstawy.html     

klasa 7

 • Atomy i cząsteczki – test sprawdzający

 www. memorizer.pl/testy/chemia.10/

 • Substancje i reakcje chemiczne

 testwiedzy.pl/test/21/chemia-podstawy.html

 • Reakcje chemiczne
 • Budowa atomu
 • Układ okresowy pierwiastków
 • Wiązania chemiczne
 • Budowa cząsteczki

 chemia.zadaniagimnazjum.pl