LogopedaPodstawą terapii logopedycznej jest systematyczność i konsekwencja. Nie zmarnujmy tego czasu , ryzykując, że dziecko zapomni czego się już nauczyło, a efekty terapii się opóźnią.

   Pracujcie Państwo w domu zwłaszcza z dziećmi, które są na etapie utrwalania zdobytych umiejętności  prawidłowego realizowania konkretnych głosek. Wykorzystujcie popularne gry, które są w domu, zmieniając tylko odrobinę ich zasady. Każda gra planszowa nadaje się do ćwiczeń logopedycznych. Wystarczy tylko po lub przed rzutem kostką, każdorazowo prosić dziecko o powtórzenie lub odczytanie z karteczki wyrazu lub wyrazów, par wyrazów lub zdania (zaczerpniętych z zeszytu ćwiczeń logopedycznych). Dzieci, które już całkiem sprawnie posługują się ćwiczoną głoską , proszę motywować do autokontroli. Można umawiać się na „poprawne mówienie głoski” ,z którą był problem np. podczas wspólnego spaceru czy innych domowych aktywności.