Joomla Monster Education Template

Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem. 4 października, sprawdzamy "tabliczkową wiedzę" podczas egzaminów. Na dwóch długich przerwach odbyło się sprawdzanie znajomości tabliczki mnożenia. 

Za 5 poprawnych odpowiedzi uczeń otrzymywał dodatkowe nieprzygotowanie, które można wykorzystać w I semestrze na matematyce.

Back to top