Joomla Monster Education Template

14 X 2019 r. dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i  jest wolny od zajęć lekcyjnych.

 ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI NA UROCZYSTY APEL O GODZ. 11:50 w SALI GIMNASTYCZNEJ

  • Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.45-17.00
  • Dowóz uczniów bez zmian /opieka w świetlicy szkolnej/
  • OBIADY – KLASY I-III – 9.30, 10.50
  • KLASY IV- VIII- 11.30, ok.13.10/po apelu/

Back to top