Od 18 stycznia klasy I-III wracają do nauczania stacjonarnego. Z uwagi na wytyczne MEiN, GiS, MZ każda klasa

Klasa II b zrealizowała moduł projektu „CZYTAM Z KLASĄ” pod hasłem „Mała chmurka w krainie drzew”.