Kochani Rodzice, 

zapraszamy na spotkania z wychowawcami, które odbędą się za pośrednictwem kont uczniów na kanałach klasowych w  Teams.

Harmonogram spotkań:

Nauczyciel wychowawca 

Klasa 

Data - godzina 

Dorota Dzierżek 

I a 

09.12.2020 r. godz18.00 

Ewa Popławska 

I b 

09.12.2020 r. godz. 18.00 

Monika Gańko 

I c 

09.12.2020 r. godz. 18.00 

Katarzyna Wysocka-Drewniak 

I d 

10.12.2020 r. godz.  18.00 

Urszula Iwona Sokół 

II a 

10.12.2020 r. godz.  18.00 

Alicja Korejwo 

II b 

 09.12.2020 r. godz. 18.00 

Małgorzata Salej 

II c 

09.12.2020 r. godz. 18.00 

Aneta Bogusz-Kulesza 

II d 

 08.12.2020 r. godz. 18.00 

Marta Sokół 

III a 

10.12.2020 r. godz.  18.00 

Beata Klimczuk/Ewa Rakowicz-Wawrusiewicz 

III b 

 09.12.2020 r. godz. 18.00 

Olga Nicpoń 

III c 

08.12.2020 r. godz. 18.00 

Beata Puczko 

III d 

08.12.2020 r. godz. 18.00 

Ewa Piekutowska 

IV a 

10.12.2020 r. godz. 18.00 

Jolanta Harasimczuk 

IV b 

 09.12.2020 r. godz. 18.00 

Anna Łapińska/Magdalena Zajkowska 

IV c 

10.12.2020 r. godz. 18.00 

Małgorzata Wróbel 

IV d 

09.12.2020 r. godz. 18.00 

Gąsowska-Szatałowicz Kinga  

V a 

 08.12.2020 r. godz. 18:00 

Wolańska Katarzyna 

V b 

10.12.2020 r. godz. 18.30 

Beata Mielech 

VI a 

10.12.2020 r. godz. 18.00 

Joanna Radłowska 

VI b 

10.12.2020 r. godz. 18.00 

Dorota Kazimierska 

VI c 

09.12.2020 r. godz. 18.30 

Anna Piekut 

VI d 

09.12.2020 r. godz. 18.30 

Danuta Litwińczuk 

VI e 

10.12.2020 r. godz. 18.00 

Miluska Halina 

VII a 

 07.12.2020 r. godz. 18:00 

Kalko Joanna 

VII b 

 09.12.2020 r. godz. 18.00 

Beata Kaczyńska 

VII c 

10.12.2020 r. godz. 18.00 

Emilia Olszewska 

VII d 

07.12.2020 r. godz. 18.00 

Kruczenko Anna 

VIII a 

08.12.2020 r. godz. 18.00 

Trofimiuk Ludmiła/ Ewa Łuckiewicz 

VIII b 

07.12.2020 r. godz. 17.30 

Elżbieta Szczepankowska 

VIII c 

07.12.2020 r. godz. 17.30