OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC - MARZEC 2021

Od 19 lutego 2021 do 25 lutego 2021 (CZWARTEK) należy dokonać
wpłaty na obiady na miesiąc MARZEC 2021 W KWOCIE 92 ZŁ
Pieniądze muszą być na koncie do końca dnia (terminu) określonego na dany
miesiąc. Wpłaty dokonane później nie będą ujęte na liście obiadowej w danym miesiącu.

Konto 22 8074 0003 0000 1645 2000 0020


MUSZĄ BYĆ PODANE NASTĘPUJĄCE DANE( Imię I nazwisko ucznia, klasa, miesiąc)

                                              

UWAGA WAŻNE !!!

W celu zapobieganiu przypadkom nieuczciwego zachowania na stołówce szkolnej obiady będą wydawane tylko tym uczniom, którzy w danym dniu przedstawią aktualną kartkę żywieniową.

W przypadku zagubienia kartki prosimy rodzica o osobiste zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły w celu uzyskania kartki zastępczej.

Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni. Zgłoszenia należy dokonać do godz. 13.00 dnia poprzedzającego nieobecność, zaś kartki dostarczyć osobiście do sekretariatu.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Marcin Hodun

 

Regulamin stołówki szkolnej

Aktualny jadłospis

Grafik

Odpłatność za obiady