• Pani Joanna Ejdys - Przewodnicząca
  • Pani Agnieszka Karpienia - Z-ca Przewodniczącej
  • Pan Krzysztof Roszkowski - członek prezydium
  • Pan Adam Orłowski - sekretarz
  • Pani Urszula Danilewicz – członek prezydium
  • Pani Anna Kraśnicka – członek prezydium