Przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie – uczniowie, nauczyciele i rodzice, wyjechali na krakowskie Błonie na spotkanie z Ojcem Świętym.

 

Oto relacja p. Teresy Kowalczuk – uczestniczki pielgrzymki:

17.08.2002 r. zebraliśmy się przed kościołem Św. Stanisława w Białymstoku. Pomodliliśmy się, a ks. proboszcz udzielił nam błogosławieństwa. Do Krakowa przyjechaliśmy przed godz. 5.00, 18.08.2002 r. Na Błonia, gdzie była odprawiona Msza św. z parkingu poszliśmy piechotą. Miejsca w sektorze zajęliśmy już o 6.30. Było tam już tak wielu ludzi, że nie można było usiąść na trawie i odpocząć. Staliśmy więc w tłumie i śpiewaliśmy pieśni oczekując na przybycie Ojca Świętego. Na Błonia przybyło z całej Polski około 2,5 miliona ludzi.

Nagle ucichło. Papież wjechał windą na poziom ołtarza. Spotkanie z nami rozpoczął od powitania. W szczególny sposób pozdrowił ludzi chorych, samotnych, w podeszłym wieku, żyjących w ubóstwie i niedostatku. W czasie Mszy św. Jana Paweł II ogłosił błogosławionymi abp Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Wojciecha Balickiego, o. Jana Beyzyma i s. Sancję Janinę Szymkowiak. Hasłem tej pielgrzymki Ojca Świętego były słowa: „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Atmosfera była wyjątkowa. Ludzie byli dla siebie bardzo mili, życzliwi, uczynni. Wszyscy czuliśmy się jak wielka rodzina. Na zakończenie Mszy św. wznieśliśmy ręce do góry i zaśpiewaliśmy Ojcu św. jego ulubioną pieśń „Pan kiedyś stanął na brzegu…” oraz „Boże coś Polskę”. Mieliśmy w oczach łzy.

Jan Paweł II pozdrowił Rodzinę Szkół, która przybyła licznie na to spotkanie. Pozdrowił też pielgrzymów, którzy z braku miejsca na Błoniach zostali skierowani na Kopiec Kościuszki i stamtąd obserwowali przebieg Mszy św. aktywnie się włączając do modlitwy.

Wszystkim wiernym zrobiono pamiątkową fotografię zatytułowaną „Rodzinne zdjęcie Polaków z Ojcem Świętym”.