Realizujemy program „Szkoła dla rodziców” –   to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. .

 Podczas zajęć rodzice będą poszukiwali odpowiedzi na pytania:

  • Jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, obdarzać zaufaniem, dostrzegać starania i mocne strony, pomagać w budowaniu pewności siebie i samodzielności?
  • Jak nauczyć dziecko respektowania ograniczeń, egzekwować wymagania, pozwolić ponieść dziecku konsekwencje niewłaściwych zachowań?

Realizatorzy „Szkoły dla rodziców”: Agnieszka Kulmacz, Emilia Sawicka – Grygorczuk.

Program jest realizowany dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym.