Wyniki Sprawdzianu 2015 

Egzamin

Kraj

 Województwo 

Powiat

 Gmina 

 Szkoła 

część I - język polski i matematyka /ogółem/ - stanin 6

67%

67%

64%

66%

70%

język polski

73%

72%

70%

71%

74%

matematyka

61%

61%

58%

61%

65%

część II - język angielski - stanin 7

78%

77%

75%

79%

84%

  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 r.

Egzamin

Kraj

 Województwo 

Szkoła

Język polski

62%

62%

68,8%

Historia i WOS

64%

65%

70,9%

Matematyka

48%

50%

57,7%

Przedmioty przyrodnicze

50%

51%

59,5%

Języka angielski - poziom podstawowy

67%

68%

79,0%

Języka angielski - poziom rozszerzony

48%

49%

63,3%

Języka niemiecki - poziom podstawowy

57%

55%

67,9%