Średnie wyniki uzyskanych na sprawdzianie po SP

Rok szkolny

Kraj

Województwo

Szkoła 

2001/2002

29,49

30,22

31,33

2002/2003

28,6

29,19

30,65

2003/2004

25,6

26,09

29,46

2004/2005

29,5

29,69

32,72

2005/2006

25,3

25,72

27,6

2006/2007

26,57

26,77

29,4

2007/2008

25,8

26,1

27,4

2008/2009

22,6

23,0

24,2

2009/2010

24,56

24,8

27,2

2010/2011

25,3

25,7

28,2

2011/2012

22,8

23,1

23,7

2012/2013

24,0

23,9

26,8

2013/2014

25,8

25,8

28,2

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.

Egzamin

Kraj

 Województwo 

Szkoła

Język polski

68,0%

66,6%%

 70,6%

Historia i WOS

59,0%

 59,4%

65,1%

Matematyka

47,0%

48,3%

57,7%

Przedmioty przyrodnicze

52,0%

52,6%

 58,6%

Języka angielski - poziom podstawowy

67,0%

68,5%

 80,0%

Języka angielski - poziom rozszerzony

46,0%

47,0%

 54,2%

Języka niemiecki - poziom podstawowy

54,0%

 53,5%

55,2%

Języka niemiecki - poziom rozszerzony

39,0%

81,9%

60,)%

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. 

Egzamin

Kraj

Białystok

Powiat

Gmina

Szkoła

Język polski

62,0%

66,2%

60,0%

60,7%

61,3%

Historia i WOS

58,0%

62,1%

56,5%

62,2%

63,0%

Matematyka

48,0%

56,0%

47,9%

57,4%

61,2%

Przedmioty przyrodnicze

59,0%

64,2%

58,9%

63,4%

65,9%

Języka angielski - poziom podstawowy

63,0%

74,1%

61,3%

68,9%

74,6%

Języka angielski - poziom rozszerzony

45,0%

 

41,2%

 

53,5%

Języka niemiecki - poziom podstawowy

58,0%

69,3%

54,8%

66,1%

66,1%

  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.

Egzamin

Kraj

Województwo

Wieś

Powiat

Gmina

Szkoła

Język polski

65%

64,4%

60,3%

62,4%

67,8%

71,9%

Historia i WOS

61%

61,2%

59,1%

59,9%

67,0%

70,4%

Matematyka

47%

49,1%

47,2%

47,4%

54,9%

62,0%

Przedmioty przyrodnicze

50%

50,9%

49,7%

49,2%

54,0%

56,7%

Języka angielski - poziom podstawowy   

63%

63,9%

58,3%

61,7%

67,5%

71,7%

Języka angielski - poziom rozszerzony   

46%

46,3%

39,1%

42,3%

47,8%

52,0%

Języka niemiecki - poziom podstawowy     

57%

55,6%

49,4%

54,2%

85,4%

85,4%

Języka niemiecki - poziom rozszerzony      

33%

44,7%

45,2%

37,1%

-

-

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lata 2001 - 2011

Rok szkolny

Kraj

Województwo

Gimnazjum - Kleosin

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

2001/2002

30,17

30,05

34,17

2002/2003

31,83

31,14

31,40

2003/2004

27,00

25,58

26,27

2004/2005

33,18

32,93

35,12

2005/2006

31,40

31,25

30,76

2006/2007

31,48

31,09

31,84

2007/2008

30,80

30,07

35,00

2008/2009

31,87

31,20

32,33

2009/2010

30,34

20,50

32,88

2010/2011

25,31

24,90

24,60

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

2001/2002

28,16

28,88

29,66

2002/2003

25,85

26,56

28,96

2003/2004

24,49

25,02

27,68

2004/2005

24,26

24,81

29,36

2005/2006

23,90

24,31

29,97

2006/2007

25,31

24,31

30,85

2007/2008

27,10

27,58

33,10

2008/2009

26,03

26,50

31,17

2009/2010

23,90

24,40

29,87

2010/2011

23,63

24,10

28,50

 

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

2008/2009

31,00

31,00

35,22

2009/2010

39,88

30,10

34,62

2010/2011

28,28

28,70

30,93