Cel główny: rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu przyrody, matematyki i języka angielskiego

Cele szczegółowe:

  • wprowadzenie uczniów w świat języka angielskiego
  • tworzenie i rozwijanie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim
  • przekazanie podstaw języka angielskiego oraz przygotowanie do poszerzania wiedzy z nauczaniem dwujęzycznym
  • wykorzystanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy przedmiotowej i posługiwania się źródłami wiedzy w języku angielskim
  • rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka angielskiego